Centrálny register zmlúv

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-VET-000124369
91 960,00 € Stredná priemyselná škola strojnícka Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
15. Október 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA121-VET-000007223
Doplnená
91 567,00 € Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
11. Október 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA121-VET-000011168
90 827,00 € Obchodná akadémia Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA121-VET-000055711
90 580,00 € Obchodná akadémia Račianska, Bratislava Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
22. Jún 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-VET-000125211
89 370,00 € Obchodná akadémia Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
12. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-VET-000117505
89 215,00 € Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
17. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA-171-HED-000071313
88 400,00 € Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
22. Jún 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-SCH-000129343
87 751,00 € Gymnázium bilingválne Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
7. Október 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA121-VET-000011257
Doplnená
87 682,00 € Stredná odborná škola technická Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
4. Október 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA121-VET-000010369
Doplnená
87 042,00 € SOŠ hotelových služieb a obchodu Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-VET-000120564
86 931,00 € Cirkevné konzervatórium Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
15. Október 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA122-VET-000017128
86 910,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická Zochova Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. Október 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA121-SCH-000019180
86 700,00 € Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. Október 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA131-HED-000003040
Doplnená
182 172,00 € Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
11. Október 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA122-VET-000017057
85 982,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
27. September 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA121-VET-000004191
85 740,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, o.z.
16. September 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA121-VET-000010308
85 470,00 € Stredná odborná škola služieb a lesníctva, rozpočtová organizácia Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, o.z.
5. Október 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA121-VET-000006378
84 955,00 € Obchodná akadémia Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
25. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA121-VET-000064788
84 760,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
29. Jún 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-SCH-000138205
84 414,00 € Evanjelická spojená škola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu