Centrálny register zmlúv

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. December 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA220-HED-000032062
191 790,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
25. November 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA220-VET-000033080
190 424,00 € e-code Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
28. Jún 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-ADU-000119503
Doplnená
185 960,00 € Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
15. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA171-HED-000074092
Doplnená
184 890,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
27. September 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA131-HED-000003061
Doplnená
184 643,00 € Paneurópska vysoká škola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, o.z.
7. Október 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA131-HED-000004743
Doplnená
181 638,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
1. August 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA131-HED-000133218
181 566,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
4. August 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA171-HED-000137942
181 140,00 € Prešovská univerzita v Prešove Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
28. Jún 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA131-HED-000058611
Doplnená
282 696,00 € Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
4. Október 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA121-VET-000010368
178 665,00 € REŠTART Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
24. Jún 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými prijímateľmi v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA121-ADU-000065937
176 000,00 € Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
10. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-SCH-000128482
171 410,00 € International House Bratislava, s.r.o. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA220-HED-000032157
169 867,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
4. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA121-VET-000056130
Doplnená
182 084,00 € Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
25. November 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA220-VET-000033144
169 300,00 € Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
11. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2022-1-SK01-KA121-VET-000055083
Doplnená
168 135,00 € čísloSúkromná Spojená škola EDUCO Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
1. August 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-SCH-000126233
167 667,00 € Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
16. December 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA220-HED-000023274
165 207,00 € Technická univerzita v Košiciach Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
2. August 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA171-HED-000118468
164 700,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
4. August 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA171-HED-000147039
162 622,00 € Technická univerzita vo Zvolene Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu