Centrálny register zmlúv

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-007-007
IROP-CLLD-R026-512-007-007
77 888,92 € ZOS, ZPS Markétka, n.o. Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
8. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-006-011
IROP-CLLD-R026-512-006-011
52 488,89 € Obec Podhoroď Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
13. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-007-006
IROP-CLLD-R026-512-007-006
35 312,40 € Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
7. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-007-008
IROP-CLLD-R026-512-007-008
21 718,98 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sobrance Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
24. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-003-002
IROP-CLLD-R026-512-003-002
21 052,63 € Mesto Sobrance Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
21. Január 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-007-001
IROP-CLLD-R026-512-007-001
Zrušená
21 046,38 € ZOS, ZPS Markétka, n.o. Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
11. Január 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-007-003
IROP-CLLD-R026-512-007-003
20 795,40 € Obec Koromľa Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-003-006
IROP-CLLD-R026-512-003-006
20 656,14 € Súkromná materská škola ELBA Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
31. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-R026-512-007-003
IROP-CLLD-R026-D1-512-007-003
20 610,78 € Obec Koromľa Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
24. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-003-001
IROP-CLLD-R026-512-003-001
20 532,19 € Obec Vyšná Rybnica Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
16. Júl 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-R026-D1-512-003-001
IROP-CLLD-R026-D1-512-003-001
20 245,10 € Obec Vyšná Rybnica Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
13. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-002-002
IROP-CLLD-R026-512-002-002
19 760,94 € Obec Bežovce Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
9. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-007-005
IROP-CLLD-R026-512-007-005
19 442,87 € Mesto Sobrance Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
11. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-006-002
IROP-CLLD-R026-512-006-002
15 789,47 € Mesto Sobrance Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
31. Január 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-006-005
IROP-CLLD-R026-512-006-005
15 789,47 € Mesto Sobrance Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
19. Október 2022
IROP-CLLD-R026-D1-512-006-005
IROP-CLLD-R026-D1-512-006-005
15 789,47 € Mesto Sobrance Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
11. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-006-008
IROP-CLLD-R026-512-006-008
15 748,87 € Obec Remetské Hámre Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
11. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-006-006
IROP-CLLD-R026-512-006-006
15 732,49 € Obec Inovce Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
11. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-006-007
IROP-CLLD-R026-512-006-007
15 731,23 € Obec Ruská Bystrá Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
23. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-003-004
IROP-CLLD-R026-512-003-004
15 721,80 € Obec Choňkovce Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.