Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2022
Rámcová zmluva o dielo
164-50-22
Doplnená
607 437,00 € TERMOSTAV BRATISLAVA s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. Marec 2023
Kúpna zmluva
24-46-23
470 700,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
19. Júl 2022
Kúpna a servisná zmluva
119-40-22
469 020,00 € HYCA s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
2. Máj 2022
Rámcová zmluva o dielo
78-40-22
Doplnená
607 198,80 € Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
1. Marec 2023
Kúpna a servisná zmluva
16-12-23
464 613,60 € AUTO-IMPEX spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
19. December 2022
Zmluva o dielo
185-10-22
462 000,00 € REDOX SERVICES, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
78-10-20
Doplnená
463 298,00 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
4. Október 2022
Rámcová zmluva o dielo
163-50-22
406 800,00 € TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Máj 2023
Kúpna zmluva
51-44-23
397 620,00 € Zoltán Berner Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
3. November 2023
Zmluva o odbere, preprave a spracovaní odpadu
142-50-23
Doplnená
420 452,16 € EBA, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
29. Jún 2022
Kúpna zmluva
104-47-22
369 660,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
22. Apríl 2024
Rámcová dohoda pre poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu
20-16-24
367 200,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
12. Apríl 2023
Zmluva o odbere, preprave a spracovaní odpadu
31-50-23
Doplnená
399 498,00 € EBA, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
28. December 2022
Zmluva o dodávke stlačeného zemného plynu
188-40-22
360 000,00 € SPP CNG s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
7. Marec 2023
Kúpna a servisná zmluva
18-12-23
347 400,00 € HYCA s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. Apríl 2022
Kúpna zmluva
69-47-22
324 000,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
1. September 2023
Rámcová zmluva pre havarijné poistenie motorových vozidiel
101-16-23
312 124,77 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
25. Júl 2023
Rámcová kúpna zmluva
80-50-23
308 100,00 € VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
4. August 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
88-10-23
Doplnená
323 738,54 € Združenie SHIELD - AVAL, Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
28. September 2022
Kúpna zmluva
159-45-22
301 850,00 € Zoltán Berner Odvoz a likvidácia odpadu a.s.