Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
59-50-24
58 641,60 € PURITY of LIFE service s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
29. Júl 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby
128-10-22
58 281,46 € SWAN, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. November 2023
Rámcová kúpna zmluva
149-12-23
58 239,60 € KORAKO plus, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
28. September 2022
Rámcová dohoda o operatívnom leasingu motorových vozidiel a poskytovaní služieb
158-40-22
55 612,44 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
1. Jún 2022
Zmluva o službe nakladania s odpadom
91-41-22
Doplnená
55 380,00 € ARGUSS, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
24. November 2023
Rámcová zmluva o dielo
150-14-23
55 102,80 € SYTELI, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
11. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
39-13-21 D1
54 999,00 € Bittner print s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
2. Jún 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
92-40-22
54 710,00 € Odťahovacia služba Jaslovský, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
29. Júl 2022
Zmluva o spracovaní odpadu
137-47-21
Doplnená
57 697,50 € Alternative Energy, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
5. Apríl 2022
Rámcová kúpna zmluva
57-10-22
52 312,40 € Henrich Sonnenschein - ITSK Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
21. Október 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
173-10-22
50 000,00 € Aldertree legal, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. Apríl 2022
Rámcová zmluva o dielo
70-50-22
Doplnená
68 813,28 € IZMONT s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
3. August 2022
Zmluva o organizovaní podujatia
130-10-22
49 910,00 € MERTEL, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. Október 2023
Rámcová kúpna zmluva
141-11-23
48 217,20 € AUTOCONT s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
19. December 2023
Zmluva o vypracovaní znaleckých posudkov
163-16-23
48 012,00 € EXPERT GROUP k.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
4. Júl 2023
Zmluva o dielo
69-14-23
48 000,00 € Cognitio, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
22. August 2023
Rámcová zmluva o dielo
98-12-23
48 000,00 € AUTO ROTOS s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
23. Máj 2023
Rámcová kúpna zmluva
54-15-23
47 588,87 € EKOS - partner s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
8. August 2022
Rámcová kúpna zmluva
133-10-22
47 474,60 € IRDistribution, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
11. September 2023
Rámcová zmluva o dielo
108-50-23
46 789,20 € ACP AuComp s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.