Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2021
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve uzavretej na obdobie od. 01. apríla 2020 do 31. marca 2023
2020-2023/KZ
Doplnená
0,00 € ZOI OZ OLO a ZO OZ KOVO OLO Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
6. Apríl 2022
Kúpna zmluva
59-47-22
0,00 € Zoltán Berner Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
25. Apríl 2022
Zmluva o odpadoch
44-10-17
Doplnená
0,00 € ARGUSS, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí úverového limitu
103-10-22
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
113-10-22
Doplnená
0,00 € P13Reail park s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
25. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 140-50-21
140-50-21
0,00 € ACP AuComp, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
6. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Z202016972
79-10-20 D1
0,00 € AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
14. September 2022
Dodatok č. 3 k Flotilovej poistnej zmluve pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO
25-10-09 D3
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
14. September 2022
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve - poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
13-10-12 D2
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
19. September 2022
Zmluva o balíkovom účte
153-10-22
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
29. September 2022
Dodatok č. 1
30220053
0,00 € SOFTIP, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
4. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 30220053 uzavretej dňa8.7.2020
76-10-20 D1
0,00 € SOFTIP, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
4. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 17-50-20 zo dňa 24.6.2020
17-50-20 D1
0,00 € YTS SLovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
13. Október 2022
Zmluva o kontokorentnom úvere
170-10-22
Doplnená
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
7. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 64-40-22
64-40-22 D1
0,00 € A.R.S. spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
10. November 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve na dodávky a odbery technických plynov vo fľašiach a zväzkoch
19-50-10 D2
0,00 € Linde Gas s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
21. November 2022
Dodatok č. 3 k Servisnej zmluve
64-10-15 D3
0,00 € RON Software spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
28. November 2022
Dodatok č. 15 k zmluve č. 12024322
33-10-04 D15
0,00 € SOFTIP, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. December 2022
Zmluva na čistenie odpadových vôd a na zneškodnenie tekutých odpadov
50-22
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri ochrane a tvorbe životného prostredia
4-48-23
Doplnená
0,00 € KOLO n.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.