Centrálny register zmlúv

LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
Dodatok č. 9 k Protokolu o zverení hnuteľných vecí do správy zo dňa 14.04.2015
9/2024
1 531 638,24 € Košický samosprávny kraj LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
26. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskyt. služby pri zbere a odvoze odpadu
8/2024
0,00 € ESPIK Group s.r.o. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
18. Marec 2024
Zmluva o výkone supervízie
7/2024
60,00 € MAGNUS, n.o. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
12. Marec 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 43NDOS000219
4/2024
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
12. Marec 2024
Preberací protokol - Reborn Bábika
5/2024
0,00 € Koľko Lásky o.z. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
12. Marec 2024
Zmluva o správe registratúry
6/2024
11 759,90 € DMS - SERVICES s.r.o. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
4. Marec 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
3/2024
0,00 € Balsam s.r.o. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
31. Január 2024
Zmluva o zabezpečení zberu odpadu
2/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
22. Január 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 78ZSDD00219
1/2024
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
18. December 2023
Zmluva o spracovaní osobných údajov
45/2023
0,00 € Koľko Lásky o.z. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
20. December 2023
Rámcová dohoda - časť 1 Hydina, ryby a mrazené výrobky
47/2023
26 598,11 € INMEDIA, spol. s.r.o. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
20. December 2023
Rámcová dohoda - časť 2 Mlieko a mliečné výrobky
48/2023
51 030,88 € Ing. Andrej Timko TA-TRANS LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
20. December 2023
Rámcová dohoda - časť 3 Rôzne potravinárske výrobky
49/2023
72 984,47 € Ing. Andrej Timko TA-TRANS LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
20. December 2023
Rámcová dohoda - časť 4 Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
50/2023
63 317,76 € Jakub Ilavský, s.r.o. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
20. December 2023
Rámcová dohoda - časť 5 Ovocie a zelenina
51/2023
46 595,17 € Ing. Andrej Timko TA-TRANS LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
20. December 2023
Rámcová dohoda - časť 6 Pekárenský tovar
52/2023
55 488,83 € Tofako plus s.r.o. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
20. December 2023
Rámcová dohoda - časť 7 Zákusky
53/2023
9 920,29 € B.F.R., s.r.o LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
18. December 2023
Kúpna zmluva
46/2023
12 080,40 € ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
1. December 2023
Rámcová dohoda - Čistiace, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby
43/2023
80 843,46 € Ing. Michal Timko REMPO LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
1. December 2023
Rámcová dohoda - Režijný, drogistický a ostatný spotrebný tovar
44/2023
40 519,02 € Ing. Michal Timko REMPO LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb