Centrálny register zmlúv

LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
11/2023
10 851,28 € K-PRINT, s.r.o. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
30. Marec 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o dodávke plynu
12/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
30. Marec 2023
Dodatok č. 008 k Zmluve o dodávke plynu
13/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
30. Marec 2023
Dodatok č. 008 k Zmluve o dodávke plynu
14/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
15. Marec 2023
Zmluva o výkone supervízie
10/2023
0,00 € MAGNUS, n.o. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
7. Marec 2023
Rámcová dohoda - dodanie mäso bravčové, hovädzie a mäsové výrobky
9/2023
80 760,87 € Jakub Ilavský, s.r.o. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
28. Február 2023
Rámcová dohoda
6/2023
83 712,17 € INMEDIA, spol. s r.o. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
28. Február 2023
Rámcová dohoda
7/2023
56 091,88 € INMEDIA, spol. s r.o. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
28. Február 2023
Rámcová dohoda
8/2023
39 407,94 € INMEDIA, spol. s r.o. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
8. Február 2023
Zmluva o praktickej výučbe
5/2023
0,00 € Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Michalovce LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
1. Február 2023
Darovacia zmluva o darovaní hnuteľnej veci
4/2023
638,00 € Jaroslava Borovičová LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
31. Január 2023
Mandátna zmluva
3/2023
5 040,00 € TOMIN s.r.o. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
27. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - stavebný dozor
2/2023
6 000,00 € REALINVEST, spol. S.r.o. Trebišov LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
17. Január 2023
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
1/2023
84,00 € Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
3. Január 2023
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy zo dňa 19.11.2021
49/2022
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
3. Január 2023
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy zo dňa 19.11.2021
50/2022
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
3. Január 2023
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy zo dňa 03.11.2021
51/2022
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
3. Január 2023
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy zo dňa 17.12.2021
52/2022
0,00 € CIMBAĽÁK s.r.o. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
7. December 2022
Zmluva o dodávke plynu 5100000064
44/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
8. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
40/2022
499,12 € Východoslovenská energetika a.s. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb