Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2022
Licenčná zmluva Tritius Solutions
10/2022
0,00 € Tritius Solutions a.s. Mestské kultúrne a informačné centrum
31. Máj 2022
Zmluva o spolupráci č.: ZOS/453/2022/BVS
15/2022
0,00 € Bratislavská vodárenská spoloč Mestské kultúrne a informačné centrum
31. Máj 2022
Zmluva o vývoze separovaného odpadu
16/2022
0,00 € Verejnoprospešné služby Stupav Mestské kultúrne a informačné centrum
10. Jún 2022
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy zo dňa 29.3.2011
54/2022
0,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Občianske združenie Pour Art
10. Jún 2022
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy zo dňa 23.06.2021
58/2022
0,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Základná umelecká škola v Stup
10. Jún 2022
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy zo dňa 23.6.2021
56/2022
0,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum KINOX.SK s.r.o.
5. Október 2022
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemkov
86/2022
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Mestské kultúrne a informačné centrum
5. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
87/2022
0,00 € ZSE Energia a.s. Mestské kultúrne a informačné centrum
5. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
88/2022
0,00 € ZSE Energia a.s. Mestské kultúrne a informačné centrum
5. Október 2022
Zmluva o pripojení odberného miesta zariadenia žiadateľa do distribučn
89/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná,a. Mestské kultúrne a informačné centrum
5. Október 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do dist
90/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná,a. Mestské kultúrne a informačné centrum
20. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení usporiadania podujatia - CIRKUL´AR
2/2023
0,00 € Nezisková organizácia NEO Mestské kultúrne a informačné centrum
1. August 2023
Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytovaní právnych
15/2023
0,00 € Mgr. Ivan Mazanec Mestské kultúrne a informačné centrum
23. August 2023
Hromadná licenčná zmluva
17/2023
0,00 € SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVAZ Mestské kultúrne a informačné centrum
26. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo dom
31/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Mestské kultúrne a informačné centrum
26. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo dom
30/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Mestské kultúrne a informačné centrum
26. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do dist
29/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná,a. Mestské kultúrne a informačné centrum
26. September 2023
Návrh zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa d
28/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná,a. Mestské kultúrne a informačné centrum
6. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do dist
121/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná,a. Mestské kultúrne a informačné centrum
6. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odbereteľa elektriny mimo dom
122/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Mestské kultúrne a informačné centrum