Centrálny register zmlúv

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/4
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/4
936 744,32 € SESTAV, s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
3. Október 2022
Zmluva o dielo č. 2022/4
Zmluva o dielo č. 2022/4
Doplnená
827 114,02 € SESTAV, s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
8. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 2022/3
Zmluva o dielo č. 2022/3
Doplnená
144 829,19 € Au-stav, s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
28. September 2023
Dohoda o grante pre program Erasmus+1 "Projekt 2023-1-SK01-KA121-SCH-000136171"
Dohoda o grante pre program Erasmus+ "Projekt 2023-1-SK01-KA121-SCH-000136171"
40 665,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Občianske združenie registrované na Ministersve vnútra SR Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
24. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 2022/2
Zmluva o dielo č. 2022/2
Doplnená
32 345,76 € STAVA, s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
2. November 2023
Zmluva o dielo č. 2023/4
Zmluva o dielo č. 2023/4
Doplnená
25 000,00 € IB projekt, s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
30. Január 2023
Zmluva o dielo č. 2023/1
Zmluva o dielo č. 2023/1
Doplnená
24 400,00 € MARNEL, s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
14. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov SK/FMP/11b/10/028-Zu malých projektov
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov SK/FMP/11b/10/028-Z
22 900,00 € Žilinský samosprávny kraj Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
9. November 2022
Zmluva č. 2022/1003
Zmluva č. 2022/1003
22 900,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
28. September 2023
Zmluva č.2023/1000 o poskytnutí finančných prostriedkov na predfinancovanie projektu na základe výzvy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl"
Zmluva č.2023/1000 o poskytnutí finančných prostriedkov na predfinancovanie projektu na základe výzvy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl"
10 000,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
10. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 2022/1
Zmluva o dielo č. 2022/1
9 999,00 € Mgr. art. Dominik Monček, akademický sochár Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
26. Október 2023
ZMLUVA O DIELO č. 2023/2
ZMLUVA O DIELO č. 2023/2
Doplnená
9 990,00 € IB projekt, s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
22. Február 2024
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
9 966,73 € Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
11. Október 2022
Zmluva na výkon stavebného dozoru
Zmluva na výkon stavebného dozoru
8 500,00 € BASID s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
7. Jún 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
6 950,00 € Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
24. Január 2024
Kúpna zmluva č. 2024/1
Kúpna zmluva č. 2024/1
6 414,00 € MARNEL, s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
30. Marec 2023
Zmluva o výpožičke č. 1/2023
Zmluva o výpožičke č. 1/2023
4 719,30 € Gymnázium Valašské Klobouky Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
15. Máj 2023
Dohoda o spolupráci a o úhrade paušálnych náhrad
Dohoda o spolupráci a o úhrade paušálnych náhrad
3 560,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
22. Február 2024
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
3 456,00 € Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
22. Február 2024
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
3 182,00 € Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov