Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-302/2023
Doplnená
2 595,00 € Mgr. art. Andrea Ďurianová, Art.D., Múzeum mesta Bratislavy
16. August 2022
ZMLUVA č. AF3-156/2022
AF3-156/2022
2 500,00 € Múzeum mesta Bratislavy Abby art, s.r.o
4. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. AF3-75/2023
AF3-75/2023
2 160,00 € Boris Vitázek Múzeum mesta Bratislavy
22. September 2023
Zmluva o spolupráci
AF3-331/2023
2 160,00 € GoOut Slovensko, s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
19. December 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
AF3-361/2023
2 159,60 € Z10 s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
20. December 2023
Kúpna zmluva
AF3-417/2023
2 100,00 € Mgr. Blanka Kostelná Múzeum mesta Bratislavy
28. Júl 2022
Kúpna zmluva
AF3-149/2022
2 000,00 € Martin Ftáčnik Múzeum mesta Bratislavy
7. Január 2023
Zmluva o reštaurovaní zbierkových predmetov
AF3-250/2022
2 000,00 € Mgr. art. Anna Nosáľová Zdravecká Múzeum mesta Bratislavy
7. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-358/2023
2 000,00 € prof. PhDr. Valerián Mikula, CSc. Múzeum mesta Bratislavy
7. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-359/2023
2 000,00 € PhDr. Marcela Mikulová, DrSc. Múzeum mesta Bratislavy
6. December 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
AF3-398/2023
2 000,00 € Peter Nosáľ Múzeum mesta Bratislavy
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
AF3-2/2024
2 000,00 € Mgr.Soňa Gregorová Múzeum mesta Bratislavy
24. Marec 2023
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA NA OBJEDNÁVKU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŽITIE
AF3-59/2023
1 904,00 € Ing. Tibor Lieskovský, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
30. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-380/2023
1 900,00 € Mgr. Zora Bielichová Múzeum mesta Bratislavy
30. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
AF3-48/2023
1 800,00 € Bratiska, s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
23. Máj 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-147/2023
1 800,00 € Karol Lehotský Múzeum mesta Bratislavy
7. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru - krátkodobý nájom
AF3-134/2023
1 800,00 € Múzeum mesta Bratislavy Viva Musica! agency s.r.o.
8. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
AF3- 301/2023
Doplnená
1 800,00 € Manda s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
14. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
AF3-1/2024
1 800,00 € Mgr. Jana Levická, Phd. Múzeum mesta Bratislavy
11. Apríl 2023
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. AF3-87/2022
Dodatok č. 2 - AF3-87/2022
1 608,00 € Z10 s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy