Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2022
Zmluva o dielo
AF3-274/2022
920,00 € Róbert Lapoš Múzeum mesta Bratislavy
4. Máj 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-36/2023
900,00 € Soňa Gyárfáš Lutherová Múzeum mesta Bratislavy
17. August 2023
ZMLUVA O MODEROVANÍ PODUJATIA A LICENČNÁ ZMLUVA č. AF3-111/2023
AF3-111/2023
900,00 € Mgr. Michal Hvorecký Múzeum mesta Bratislavy
14. Apríl 2022
Zmluva o dielo
AF3-69/2022
850,00 € Mgr. Peter Horanský Múzeum mesta Bratislavy
30. September 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3- 216/2022
850,00 € Mgr. art. Ján Jánoš Múzeum mesta Bratislavy
24. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME ČASTI POZEMKU - KRÁTKODOBÝ NÁJOM
AF3-3/2024
840,00 € Barbora Surányiová Múzeum mesta Bratislavy
12. Apríl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-99/2023
800,00 € Daniel Kordík Múzeum mesta Bratislavy
26. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-333/2023
800,00 € Lenka Libjaková Múzeum mesta Bratislavy
26. Máj 2022
Zmluva o prenájme priestorov
AF3-93/2022
750,00 € Múzeum mesta Bratislavy Slovenská policajno-historická spoločnosť
3. Júl 2023
Zmluva o reštaurovaní zbierkového predmetu
AF3-80/2023
730,00 € Mgr. art. Mária Buráková Múzeum mesta Bratislavy
11. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AF3-354/2023
AF3-354/2023
700,00 € Jana Durajová Múzeum mesta Bratislavy
13. December 2023
Zmluva dielo a licenčná zmluva č. AF3-422/2023
AF3-422/2023
660,00 € Mgr. art. Simona Hojsíková Múzeum mesta Bratislavy
7. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
AF3-236/2023
650,00 € Ing. Iveta Niňajová Múzeum mesta Bratislavy
1. August 2022
Kúpna zmluva
AF3-147/2022
620,00 € Gustáv Antoška Múzeum mesta Bratislavy
18. November 2022
Zmluva o reštaurovaní zbierkového predmetu
AF3-209/2022
600,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Múzeum mesta Bratislavy
4. Máj 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-37/2023
600,00 € Mgr.art. Michal Stašák Múzeum mesta Bratislavy
29. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru-krátkodobý nájom
AF3-143/2023
600,00 € Múzeum mesta Bratislavy SHELL Slovakia s.r.o
3. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-178/2023
600,00 € Milan Sedlár, DiS Múzeum mesta Bratislavy
4. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-174/2023
600,00 € Ing. arch. Monika Bočková Múzeum mesta Bratislavy
12. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru - krátkodobý nájom
AF3- 182/2023
600,00 € Múzeum mesta Bratislavy Inklúzia