Centrálny register zmlúv

Obec Žemberovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2022
Dodatok k Zmluve 9911961350 o poskytovaní verejných služieb
DOD_2022_57
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
10. Máj 2022
Dodatokč.1 k DOHODE č. 22/15/060/107
Dodatok č. 1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
11. Máj 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9410092888
ZML_64_2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Čulenova6, 816 47 Bratislava 1 Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
30. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
ZML_2022_81
0,00 € ENVIROPOL SK s. .r. o. Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
25. Október 2022
DOHODA č.22/15/010/102
ZML_2022_117
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
21. November 2022
DOHODA č. 22/15/012/57
ZML_2022_130
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
29. November 2022
DOHODA č. 22/15/054/249
ZML_2022_131
0,00 € Úrad práce soc. vecí a rodiny Levice Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
5. December 2022
Zmluva o Elektronickej službe Business24
ZML_2022_133
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 932 37 Bratislava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
5. December 2022
Zmluva o bežnom účte
ZML_2022_132
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
21. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML_2022_142
0,00 € Waste transport, a.s. Kukuričná 8, Bratislava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
22. December 2022
Zmluva o výkone správy č. 7640/2022 pre BD s.č. 556
ZML_2022_145
0,00 € OSBD, Ku Bratke 3, Levice Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
28. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č.95106/2022/36
ZML_2022_146
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra, Odštepný závod Levice Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
12. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 672/2023/1
ZML_2023_004
0,00 € ZSVS, a.s. , odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 01 Levice Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
3. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní č. 6271/2023
ZML_2023_009
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
8. Február 2023
Darovacia zmluva č. p : KRHZ-NR-VO-198-050/2022
ZML_2023_010
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
20. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky č. ZLP-VT-2023-0008
ZML_2023_20
0,00 € DataCentrum - DEUS Námestie Mateja Korvína 1, Bratislava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
20. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0116 - PRB/2021
Dodatok č. 2
0,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Námestie slobody 6, Bratislava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
20. Marec 2023
DODATOK č. 1 k poistnej zmluve číslo : 4419014952
Dodatok č.1
0,00 € Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
30. Marec 2023
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND26/2023
ZML_2023_23
0,00 € KRONOSPAN, s.r.o Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
3. Apríl 2023
DOHODA č. 23/15/054/164
ZML_2023_25
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce