Centrálny register zmlúv

Obec Žemberovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
ZMLUVA č. 220103 08U01
ZML_2022_144
3 000 000,00 € Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
27. Marec 2023
Zmluva o dielo
ZML_2023_21
2 350 516,99 € EKOFORM, spol. s r.o., Koháryho 46, 934 01 Levice Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
2. November 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie náj,bytov
ZML_2022_03_D3
1 718 814,18 € Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody 6, Bratislava Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu č.037/02I02-29-V01/2023
ZML_2024_022
1 482 846,17 € Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody 6, Bratislava Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
19. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o úvere č. 400/355/2021
ZML_2022_01/D1
1 200 480,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Žemberovce
23. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZML_2024_071
961 536,58 € Tonex stavby s.r.o., Palárikova 3519/14, 95301 Zlaté Moravce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZML_2024_062
471 000,00 € BenátCentrum, spol. s r.o. Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
2. November 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
ZML_2022_04_D3
225 739,77 € Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody 6, Bratislava Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
18. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o úvere č. 400/356/2021
ZML_2022_02/D1
130 630,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Žemberovce
11. August 2023
Zmluva č.230899 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environm.fondu
ZML_2023_076
112 873,83 € Environmentálny fond Obec Žemberovce
1. December 2023
Zmluva č. 232230 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru
ZML_2023_139
93 040,49 € Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, Bratislava Obec Žemberovce
6. Júl 2023
Zmluva o poskyt.nenávrat.fin.príspevku
ZML_2023_065
65 000,00 € Ministerstvo inv.,reg.rozv. a inform. SR Obec Žemberovce
27. August 2022
Zmluva č. DM11/2022
ZML_2022_103
64 620,00 € TagriS s.r.o. Schubertova 1073/28, 937 01 Želiezovce Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
28. Október 2022
Zmluva č. E3275 08U03
ZML_2022_119
61 389,00 € Environmentálny fond. Nevädzová 5, Bratislava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva
ZML_2024_069
47 492,40 € Atipic interier design, s.r.o., Dózsova 1603/27, Šaľa Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
6. Máj 2024
Kúpna zmluva
ZML_2024_080
47 492,40 € Atipic interier design, s.r.o., Dózsova 1603/27, Šaľa Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
30. Apríl 2024
Kúpna zmluva
ZML_2024_076
42 580,80 € PROFIT GM S:R:O:, Cabajská 42, Nitra Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva
ZML_2024_070
35 390,40 € Atipic interier design, s.r.o., Dózsova 1603/27, Šaľa Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
6. Máj 2024
Kúpna zmluva
ZML_2024_081
35 390,40 € Atipic interier design, s.r.o., Dózsova 1603/27, Šaľa Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
22. November 2023
Vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby
ZML_2023_133
35 000,00 € Ing. Pavol Baraník, Priehradka 393, Hliník n/Hr.,Ing. Arch.Ivan Supuka Obec Žemberovce