Centrálny register zmlúv

Obec Doľany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb
Zmluva
0,00 € Advokátska kancelária Fiľo and Partners s.r.o. Obec Doľany
3. Jún 2022
Dohoda o príležitostnom VO a dohoda o spolupráci - spoločné verejné obstarávanie
40/2022
0,00 € Mikroregión Červený kameň, združenie obcí Obec Doľany
8. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
43/2022
0,00 € JUDr. Ondrej Beracka Obec Doľany
15. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22062105
44/2022
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Doľany
10. August 2022
Zmluva o spolupráci
45/2022
0,00 € Plantex, s.r.o. Obec Doľany
22. September 2022
Licenčná zmluva
47/2022
0,00 € eSyst, s.r.o. Obec Doľany
4. November 2022
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
48/2022
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Doľany
7. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
49/2022
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Obec Doľany
11. November 2022
Zmluva o dielo č. 135_2022
50/2022
0,00 € TRIMEL s.r.o. Obec Doľany
30. November 2022
Zmluva o nakladaní s odpadom
51/2022
0,00 € Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. Obec Doľany
30. November 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
52/2022
0,00 € Orange Slovensko a.s. Obec Doľany
30. November 2022
Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov
53/2022
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Doľany
20. December 2022
Dohoda o ukončení zmluvy dodávke stravy
54/2022
0,00 € Reštaurácia ŠTADIÓN Obec Doľany
9. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o vykonávaní vývozu splaškových vôd do žumpy
55/2023
0,00 € Miroman s.r.o. Obec Doľany
23. Marec 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
56/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Doľany
31. Marec 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
CRZ-7700357
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Doľany
6. Apríl 2023
Zmluva o dodávke elektriny
59/2023
0,00 € MAGNA energia a.s. Obec Doľany
11. Apríl 2023
Zmluva o vytvorení webových stránok
60/2023
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Doľany
11. Apríl 2023
Zmluva o prevádzke webového sídla
61/2023
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Doľany
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní produktu
62/2023
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Doľany