Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2022
Nájomná zmluva
EXT_115/2022
50,00 € Matejčíková Lucia Obec Chorvátsky Grob
23. Jún 2023
Nájomná zmluva
EXT_086/2023
50,00 € Matejčíková Lucia Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Nájomná zmluva
EXT_169/2023
50,00 € Sweet Coffee, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Nájomná zmluva
EXT_174/2023
50,00 € Matejčíková Lucia Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Nájomná zmluva
EXT_171/2023
50,00 € Matysová Natália Obec Chorvátsky Grob
27. September 2023
Kúpna zmluva
EXT_198/2023
50,00 € Galko Juraj Obec Chorvátsky Grob
23. Jún 2022
Zmluva č. 2214200018 o nájme hrobového miesta
CIN_006/2022
34,00 € Čársky Alojz Obec Chorvátsky Grob
23. Jún 2022
Zmluva č. 2211200011 o nájme hrobového miesta
CIN_004/2022
34,00 € Liďáková Helena Obec Chorvátsky Grob
18. August 2022
Zmluva č. 2215200020 o nájme hrobového miesta
CIN_009/2022
34,00 € Dominová Ľudmila Obec Chorvátsky Grob
24. Október 2022
Zmluva č.2212200023 o nájme hrobového miesta
CIN_010/2022
34,00 € Menich Ľubomír Obec Chorvátsky Grob
2. Január 2023
Zmluva č. 2219200026 o nájme hrobového miesta
CIN_017/2022
34,00 € Šiller Richard, Ing. Obec Chorvátsky Grob
2. Január 2023
Zmluva č. 2217200028 o nájme hrobového miesta
CIN_015/2022
34,00 € Krištofičová Eva Obec Chorvátsky Grob
18. September 2023
Zmluva č. 2217300009 o nájme hrobového miesta
CIN_002/2023
34,00 € Antalík Samuel, Mgr. Obec Chorvátsky Grob
10. November 2023
Zmluva č. 2219300010 o nájme hrobového miesta
CIN003
34,00 € Jana Brtvová Obec Chorvátsky Grob
10. November 2023
Zmluva č. 2218300011 o nájme hrobového miesta
CIN004
34,00 € Martin Mráz Obec Chorvátsky Grob
20. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 31.07.2018
EXT_117/2023
30,00 € Mesto Svätý Jur Obec Chorvátsky Grob
28. Apríl 2022
Zmluva o dlhodobom nájme pozemkov
EXT_051/2022
25,00 € Oddychová zóna Záhradná, o.z. Obec Chorvátsky Grob
1. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_096/2023
22,00 € Obec Chorvátsky Grob Šefčíková Natália, Ing
23. Jún 2022
Zmluva č. 2215200017 o nájme hrobového miesta
CIN_002/2022
10,00 € Pémová Veronika Obec Chorvátsky Grob
23. Jún 2022
Zmluva č. 2219200013 o nájme hrobového miesta
CIN_001/2022
10,00 € Pémová Veronika Obec Chorvátsky Grob