Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
EXT_132/2023
1,00 € OCM s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
1. September 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva verejnej kanalizácie
EXT_161/2023
1,00 € IPON SK, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
11. September 2023
Kúpna zmluva
EXT_162/2023
1,00 € Agilita vodárenská spoločnosť Obec Chorvátsky Grob
19. September 2023
Kúpna zmluva
EXT_191/2023
1,00 € Agilita vodárenská spoločnosť Obec Chorvátsky Grob
3. Október 2023
Kúpna zmluva
EXT_202/2023
1,00 € BW Development s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
15. November 2023
Kúpna zmluva
EXT_241/2023
1,00 € IPON, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
29. Apríl 2024
Zmluva o prevode časti projektovej dokumentácie a prechode práv a povinností stavebníka a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania
EXT_049/2024
1,00 € Obec Chorvátsky Grob Bratislavský samosprávny kraj
23. Máj 2024
Zmluva o prevode časti projektovej dokumentácie a prechode práv a povinností stavebníka a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania
EXT_072/2024
1,00 € KLM logistic ZV, a.s. Obec Chorvátsky Grob
31. Marec 2022
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb
EXT_041/2022
0,00 € AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
6. Apríl 2022
Darovacia zmluva
EXT_046/2022
0,00 € Ing. Jozef Selep, PhD. Obec Chorvátsky Grob
11. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o úprave vzájomných práv a povinností dvoch vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií
EXT_047/2022
0,00 € ALEGO, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
12. Apríl 2022
Kúpna zmluva
EXT_048/2022
0,00 € Euro Office+, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
4. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecných bremien
EXT_052/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Chorvátsky Grob
4. Máj 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
EXT_054/2022
0,00 € Defense Pro, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
17. Máj 2022
Zmluva o dodávke plynu
EXT_057/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Chorvátsky Grob
23. Máj 2022
Darovacia zmluva
EXT_059/2022
0,00 € u. Landpark, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
6. Jún 2022
Zmluva o výpožičke
EXT_062/2022
0,00 € Bdžochová Patrícia, Mgr. Obec Chorvátsky Grob
7. Jún 2022
Darovacia zmluva
EXT_063/2022
0,00 € Tóth Ruffíni Jana Obec Chorvátsky Grob
10. Jún 2022
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 46/2022
EXT_064/2022
0,00 € KRONOSPAN, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
17. Jún 2022
Zmluva o budúcej zmluve o úprave vzájomných práv a povinností dvoch vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov
EXT_068/2022
0,00 € VILLAS BAU, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob