Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke elektriny číslo R11/5100000431/2021-2022
EXT_067/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Chorvátsky Grob
17. Jún 2022
Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke eletriny číslo R11/5100000431/2021-2022
EXT_066/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Chorvátsky Grob
22. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny a prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112435
EXT_072/2022
0,00 € Energie2, a.s Obec Chorvátsky Grob
6. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019/07/01
EXT_076/2022
0,00 € Koška Andrej - Direkt Obec Chorvátsky Grob
14. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
EXT_082/2022
0,00 € ELSAM, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
19. Júl 2022
Protokol č. 01326/2022-OV-0250129/22-00
INE_001/2022
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Chorvátsky Grob
19. Júl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
EXT_084/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Obec Chorvátsky Grob
27. Júl 2022
Zmluva o bežnom účte
EXT_085/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Chorvátsky Grob
10. August 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_ZŠ_057
EXT_086/2022
0,00 € Nírodný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Chorvátsky Grob
11. August 2022
Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií -SO 233-00, SO 233-20 na D1 BA - SC, 1. úsek BA-Triblavina
EXT_091/2022
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť a.s. Obec Chorvátsky Grob
12. August 2022
Darovacia zmluva
EXT_093/2022
0,00 € Spoločnosť Ježišova Obec Chorvátsky Grob
17. August 2022
Zmluva číslo :03-1696-2022
EXT_095/2022
0,00 € Inštitút Monitoringu a Analýz, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
27. August 2022
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
EXT_112/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Chorvátsky Grob
7. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
EXT_129/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
7. September 2022
Hromadná licenčná zmluva
EXT_128/2022
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Chorvátsky Grob
8. September 2022
Zmluva číslo: 1625-2022
EXT_134/2022
0,00 € Inštitút Monitoringu a Analýz, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
8. September 2022
Zmluva číslo: 1624-2022
EXT_133/2022
0,00 € Inštitút Monitoringu a Analýz, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
8. September 2022
Zmluva číslo: 1623-2022
EXT_132/2022
0,00 € Inštitút Monitoringu a Analýz, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
8. September 2022
Zmluva číslo: 1622-2022
EXT_131/2022
0,00 € Inštitút Monitoringu a Analýz, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
13. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
EXT_142/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob