Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2023
Rámcová dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní podujatí
EXT_246/2023
2 000,00 € Lucia Kožíková Obec Chorvátsky Grob
18. Máj 2022
Zmluva o vypracovaní znaleckých posudkov/odborných stanovísk
EXT_058/2022
1 900,00 € Ing. Peter Vinkler Obec Chorvátsky Grob
29. Jún 2023
Rámcová zmluva o právnych službách
EXT_091/2023
1 800,00 € KVASŇOVSKÝ&PARTNERS/ADVOKÁTI, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
23. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_011/2024
1 750,00 € Obec Chorvátsky Grob Športová budúcnosť Chorvátsky Grob
31. Október 2022
Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb
EXT_169/2022
1 740,00 € keramika.sk, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
29. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_094/2023
1 707,00 € Inter Bratislava, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
6. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. EXT_073/2022
EXT_127/2022
1 656,00 € MY DVA Slovakia,s.r.o Obec Chorvátsky Grob
23. August 2023
Zmluva o vykonávaní správy serverov a počítačovej sieti
EXT_157/2023
1 620,00 € Koška Andrej - Direkt Obec Chorvátsky Grob
4. Október 2022
Darovacia zmluva
EXT_157/2022
1 527,00 € Starland Holding a.s. Obec Chorvátsky Grob
3. November 2023
Darovacia zmluva
EXT_233/2023
1 500,00 € OZ Školská Chorvátsky Grob Obec Chorvátsky Grob
19. Október 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_221/2023
1 463,00 € Obecný Športový klub (OŠK) Chorvátsky Grob, o.z. Obec Chorvátsky Grob
27. Marec 2024
Dohoda o úhradách nákladov spojených s odberom elektrickej energie
EXT_023/2024
1 443,95 € Obec Chorvátsky Grob Správa ciest BSK
6. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_032/2023
1 400,00 € Škola pohybu Obec Chorvátsky Grob
14. Marec 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ProFi Extra
EXT_16/2024
1 344,60 € Generali Poisťovňa Obec Chorvátsky Grob
26. August 2022
Poistná zmluva - Havarijné poistenie
EXT_110/2022
1 304,70 € Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Chorvátsky Grob
19. Júl 2023
Zmluva o pravidelnom servisovaní elektronickej požiarnej signalizácie /EPS/ a hlasovej signalizácie požiaru /HSP/ č. 2/2023
EXT_113/2023
1 258,00 € STOPKRIMI, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
19. Január 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
EXT_005/2023
1 200,00 € Jung Anton Obec Chorvátsky Grob
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
EXT_065/2023
1 200,00 € Pohoda seniorov, n.o. Obec Chorvátsky Grob
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku sociálnej služby poskytovanú v zariadení pre seniorov neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2024 uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
EXT_034/2024
1 200,00 € Obec Chorvátsky Grob Pohoda seniorov, n.o.
7. November 2022
Rámcová poistná zmluva 9059805141
EXT_171/2022
1 196,45 € Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Chorvátsky Grob