Centrálny register zmlúv

Obec Lozorno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
22/2023
0,00 € Obec Lozorno ŠK Lozorno - stolnotenisový oddiel
5. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
23/2023
0,00 € Obec Lozorno ŠK Lozorno - stolnotenisový oddiel
5. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
24/2023
0,00 € Obec Lozorno Ida Marťáková
10. Marec 2023
Dohoda o urovnaní
25/2023
0,00 € Marta Ameti Obec Lozorno
17. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
09/2023
0,00 € Michal Višvader Obec Lozorno
20. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
010/2023
0,00 € Beata Němečková Obec Lozorno
20. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
012/2023
0,00 € Stanislav Vrbinský Obec Lozorno
20. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
013/2023
0,00 € Jana Vlčková Obec Lozorno
21. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
011/2023
0,00 € Karol Vlček Obec Lozorno
27. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
014/2023
0,00 € Blažena Kuchyňková Obec Lozorno
28. Apríl 2023
Dohoda o spôsobe dočasného výkonu a usporiadania niektorých zmluvných práv a povinností - Dodatok č. 3
40/2023
0,00 € Global Gastro s.r.o. Obec Lozorno
11. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
015/2023
0,00 € Peter Hrebeň Obec Lozorno
26. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
016/2023
0,00 € Alexander Bednář Obec Lozorno
1. Jún 2023
Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve o spolupráci
45/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Lozorno
5. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
017/2023
0,00 € Lucia Poncerová Obec Lozorno
5. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
018/2023
0,00 € Patrik Hurbanič Obec Lozorno
8. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
019/2023
0,00 € Mariana Kodýdková Obec Lozorno
8. Jún 2023
Zmluva o dodávke elektriny
47/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Lozorno
13. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
020/2023
0,00 € Oľga Turnerová Obec Lozorno
14. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
51/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Lozorno