Centrálny register zmlúv

Obec Lozorno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
022/2023
0,00 € Milan Martoš Obec Lozorno
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
023/2023
0,00 € Jana Vlčková Obec Lozorno
26. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
024/2023
0,00 € Anna Minarovičová Obec Lozorno
30. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
025/2023
0,00 € Ján Mundok Obec Lozorno
4. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
52/2023
0,00 € Obec Lozorno Klub turistov Lozorno
7. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
026/2023
0,00 € Viliam Galba Obec Lozorno
7. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
027/2023
0,00 € Paula Hauptvoglová Obec Lozorno
17. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
028/2023
0,00 € Eleonóra Vícenová Obec Lozorno
17. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
029/2023
0,00 € Ing. Pavol Vatrt Obec Lozorno
18. Júl 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribúčná, a.s.
55/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Lozorno
18. Júl 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
56/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Lozorno
19. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
030/2023
0,00 € Anna Voleková Obec Lozorno
19. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
032/2023
0,00 € Mária Šurinová Obec Lozorno
19. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
033/2023
0,00 € Mária Šurinová Obec Lozorno
19. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
034/2023
0,00 € Eduard Belčík Obec Lozorno
19. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
035/2023
0,00 € Peter Hájek Obec Lozorno
21. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
031/2023
0,00 € Helena Ondriášová Obec Lozorno
21. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
036/2023
0,00 € Anna Drahošová Obec Lozorno
21. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
037/2023
0,00 € Anna Drahošová Obec Lozorno
21. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
040/2023
0,00 € Štefánia Šišová Obec Lozorno