Centrálny register zmlúv

Obec Lozorno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
057/2023
0,00 € Peter Morávek Obec Lozorno
4. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
058/2023
0,00 € Zlata Škopeková Obec Lozorno
8. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
060/2023
0,00 € Ladislav Kopáč Obec Lozorno
8. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
059/2023
0,00 € Margita Ormanovičová Obec Lozorno
8. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
061/2023
0,00 € Ladislav Kopáč Obec Lozorno
8. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
062/2023
0,00 € Miroslav Zelený Obec Lozorno
8. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
063/2023
0,00 € Viera Bačková Obec Lozorno
11. August 2023
Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia
67/2023
0,00 € Obec Lozorno PRI MLYNE HOTEL A RESTAURANT s.r.o.
16. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
064/2023
0,00 € Zuzana Kubenková Obec Lozorno
16. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
065/2023
0,00 € Zuzana Kubenková Obec Lozorno
16. August 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčnej zmluvy č. tz2017-08-10vs1
68/2023
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Lozorno
16. August 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o aktualizácii programov č. 1292/12/2008
69/2023
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Lozorno
21. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
066/2023
0,00 € Irena Havlová Obec Lozorno
21. August 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
72/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Lozorno
23. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
067/2023
0,00 € Antonia Balážová Obec Lozorno
23. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
068/2023
0,00 € Irena Jurovýchová Obec Lozorno
23. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
069/2023
0,00 € Irena Jurovýchová Obec Lozorno
23. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
070/2023
0,00 € Silvia Korzhová Obec Lozorno
25. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
071/2023
0,00 € Alena Koblišková Obec Lozorno
25. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
072/2023
0,00 € Jozef Turaz Obec Lozorno