Centrálny register zmlúv

Obec Lozorno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
073/2023
0,00 € Emília Šprincová Obec Lozorno
25. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
074/2023
0,00 € Marta Drahošová Obec Lozorno
25. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
075/2023
0,00 € Marta Drahošová Obec Lozorno
4. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
076/2023
0,00 € Dana Balážová Obec Lozorno
4. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
078/2023
0,00 € Antonia Sádovská Obec Lozorno
4. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
077/2023
0,00 € Viera Haramiová Obec Lozorno
4. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
079/2023
0,00 € Helena Remžová Obec Lozorno
4. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
080/2023
0,00 € Jozef Grujbár Obec Lozorno
4. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
081/2023
0,00 € Tomáš Vícena Obec Lozorno
5. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme kopírovacieho zariadenia
77/2023
0,00 € CanTechnology, s.r.o. Obec Lozorno
5. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
082/2023
0,00 € Vlasta Jánošová Obec Lozorno
5. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení zberu, odvozu a likvidácie komunálneho odpadu
78/2023
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Lozorno
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
083/2023
0,00 € Milan Klíma Obec Lozorno
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
084/2023
0,00 € Lýdia Lukasová Obec Lozorno
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
085/2023
0,00 € Anna Kovaničová Obec Lozorno
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
086/2023
0,00 € Anna Kovaničová Obec Lozorno
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
087/2023
0,00 € Lýdia Lukasová Obec Lozorno
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
091/2023
0,00 € Renáta Mikulášková Obec Lozorno
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
090/2023
0,00 € Jozefína Ulehlová Obec Lozorno
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
089/2023
0,00 € Alena Ritomská Obec Lozorno