Centrálny register zmlúv

Obec Lozorno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
092/2023
0,00 € Anton Mikulášek Obec Lozorno
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
093/2023
0,00 € Oľga Stolárová Obec Lozorno
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
094/2023
0,00 € Eva Naglová Obec Lozorno
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
095/2023
0,00 € Eva Naglová Obec Lozorno
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
096/2023
0,00 € Eva Naglová Obec Lozorno
7. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
088/2023
0,00 € Antónia Rácová Obec Lozorno
7. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
097/2023
0,00 € Ladislav Šurina Obec Lozorno
8. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
098/2023
0,00 € Oľga Turnerová Obec Lozorno
8. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
099/2023
0,00 € Stanislav Ambra Obec Lozorno
8. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0100/2023
0,00 € Stanislav Ambra Obec Lozorno
8. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0101/2023
0,00 € Stanislav Ambra Obec Lozorno
8. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0102/2023
0,00 € Eva Trnková Obec Lozorno
14. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0103/2023
0,00 € Lýdia Morávková Obec Lozorno
18. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0104/2023
0,00 € Ján Nerád Obec Lozorno
18. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0105/2023
0,00 € Ján Nerád Obec Lozorno
18. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0106/2023
0,00 € Jana Nerádová Obec Lozorno
18. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0107/2023
0,00 € Jana Nerádová Obec Lozorno
18. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0108/2023
0,00 € Viera Kovačičová Obec Lozorno
19. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
80/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Lozorno
20. September 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva a o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku (Darovacia zmluva)
81/2023
0,00 € Boris Čambálik Obec Lozorno