Centrálny register zmlúv

Obec Lozorno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2022
Zmluva o dielo
71/2022
3 610 378,78 € CONCO Services, s. r. o. Obec Lozorno
13. Apríl 2023
Zmluva o dielo
36/2023
3 586 711,66 € KAMI PROFIT, s.r.o. Obec Lozorno
31. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
54/2022
2 849 999,02 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lozorno
28. Júl 2023
Zmluva o úvere č.730/CC/23
60/2023
600 000,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Obec Lozorno
28. August 2023
Zmluva o dielo
74/2023
527 871,50 € HÍLEK a spol., a.s. Obec Lozorno
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
59/2023
275 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lozorno
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec
14/2023
193 000,00 € LOZORNO spol. s r. o Obec Lozorno
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec
012/2024
193 000,00 € Obec Lozorno LOZORNO spol. s r. o
25. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
102/2023
184 203,41 € KAMI PROFIT, s.r.o. Obec Lozorno
30. Január 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo
011/2024
179 243,26 € KAMI PROFIT, s.r.o. Obec Lozorno
13. Október 2023
Zápis o rozhodnutiach jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia
92/2023
150 000,00 € Obec Lozorno LOZORNO spol. s r. o
27. Máj 2022
Zmluva o dielo "Modernizácia Borovicovej ulice a ulice Riadok v Lozorne"
52/2022
135 365,90 € Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Obec Lozorno
12. Apríl 2022
Zmluva o dielo
27a/2022
122 634,48 € Bike ING, s.r.o. Obec Lozorno
21. Júl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
58/2023
116 322,28 € KAMI PROFIT, s.r.o. Obec Lozorno
13. Apríl 2022
Zmluva o dielo
36/2022
74 323,90 € WVA, spol. s r.o. Obec Lozorno
17. Máj 2024
Zmluva o dielo
60/2024
70 458,31 € ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. Obec Lozorno
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-035/2023/SOIROPPO3-302071BNM1
18/2023
67 659,53 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Lozorno
5. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: MK-035/2023/SOIROPPO3-302071BNM1/1
112/2023
57 509,39 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Lozorno
4. Jún 2024
Dohoda č. 2024/BA/023
70/2024
56 905,68 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava - Staré Mesto Obec Lozorno
22. Máj 2023
Zmluva o dielo
43/2023
54 616,80 € INTERLUX Lighting spol. s r.o. Obec Lozorno