Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2022
Dohoda o ukonceni Ramcovej mandatnej zmluvy_externe VO
489/2022
0,00 € Mgr. Juraj Hedera s. r. o. Mesto Pezinok
19. December 2022
Dohoda o ukonceni Ramcovej mandatnej zmluvy_externe VO
489/2022
0,00 € Mgr. Juraj Hedera s. r. o. Mesto Pezinok
19. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1011004191
490/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
20. December 2022
Dohoda č. 491/2022 o ukončení zmluvy č. 56/2022 o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
491/2022
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Mesto Pezinok
21. December 2022
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
492/2022
0,00 € Radovan Rusnák Mesto Pezinok
21. December 2022
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
492/2022
0,00 € Radovan Rusnák Mesto Pezinok
21. December 2022
dodatok č.10 k PZ Uniqa 3007006722_Detské ihrisko Rodinka a Park Za hradbami
493/2022
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Pezinok
21. December 2022
dodatok č.10 k PZ Uniqa 3007006722_Detské ihrisko Rodinka a Park Za hradbami
493/2022
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Pezinok
22. December 2022
Hromadná licenčná zmluva - Vianočné trhy Pezinok 2022
494/2022
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
23. December 2022
Rámcova zmluva treasury
495/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Pezinok
23. December 2022
Neuvedené
498/2022
0,00 € Mesto Pezinok CORA GEO, s.r.o.
27. December 2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby
499/2022
0,00 € EuProgres n.o. Mesto Pezinok
28. December 2022
Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu na rok 2023
500/2022
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Pezinok
28. December 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu č.1111138 na rok 2023
501/2022
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Pezinok
3. Január 2023
Hromadná licenčná zmluva Silvester 2022
502/2022
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
5. Január 2023
Zmluva o poskytovaní celodenného stravovania
1/2023
0,00 € Adina Fogtová ADA Mesto Pezinok
9. Január 2023
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve_MS Cajlanska
503/2022
0,00 € Mgr. Juraj Hedera s. r. o. Mesto Pezinok
17. Január 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci pri obnove kúrie Grünfeld
4/2023
0,00 € Mesto Pezinok Občianska iniciatíva GRINAVA
17. Január 2023
Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci
6/2023
0,00 € Mesto Pezinok Zväz vojakov Slovenskej republiky
24. Január 2023
dodatok č.10 k zmluve o dodávke elektriny č.9542/2020
505/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Pezinok