Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2023
Slovak Lines Expres_dodakok č.2 ku Koncesnej zmluve z 12.11.2021
39/2023
0,00 € Slovak Lines Express, a.s. Mesto Pezinok
20. Február 2023
Kúpna zmluva č. 24302248210 na MT SAMSUNG Galaxy A53 5G pre náčelník MsP
40/2023
0,00 € Neuvedené O2 Slovakia, s.r.o.
21. Február 2023
Memorandum o spolupráci
42/2023
0,00 € Slovenská technická univerzita Fakulta architektúry Mesto Pezinok
22. Február 2023
Zmluva o odstraňovaní a umiestňovaní vozidiel na určené parkovisko
43/2023
0,00 € P+K s.r.o. Mesto Pezinok
8. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
48/2023
0,00 € Mesto Pezinok Štefan Polák
8. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
49/2023
0,00 € Mesto Pezinok Zuzana Nižnanová
8. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
50/2023
0,00 € Mesto Pezinok Anna Koleková
8. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
51/2023
0,00 € Mesto Pezinok Mária Tumová
8. Marec 2023
Dodatok č. 39 k Zmluve o zabezpečení hospodárenia v lesoch
52/2023
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Mesto Pezinok
10. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení povinnej práce
58/2023
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
13. Marec 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci
59/2023
0,00 € Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Mesto Pezinok
17. Marec 2023
Hromadná licenčná zmluva Deň učiteľov
61/2023
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
20. Marec 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci pri poskytovaní mobility
62/2023
0,00 € TIER MOBILITY SLOVAKIA, s.r.o. Mesto Pezinok
21. Marec 2023
Hromadná licenčná zmluva - Deň učiteľov 2023
63/2023
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
31. Marec 2023
Dodatok č.1/2023
66/2023
0,00 € Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. Mesto Pezinok
31. Marec 2023
Dodatok č. 8
67/2023
0,00 € Mesto Pezinok Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o.
3. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
68/2023
0,00 € Mesto Pezinok Magdaléna Mikulenčáková
5. Apríl 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci
69/2023
0,00 € Slovenský olympijský a športový výbor Mesto Pezinok
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1012108019
75/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Pezinok
18. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
76/2023
0,00 € Mesto Pezinok Juraj Satury