Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
103/2023
0,00 € Mesto Pezinok Škola Harmanček, s. r. o.
11. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
104/2023
0,00 € Mesto Pezinok VIA BIBLIOTHECA, s.r.o.
11. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí fianančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
105/2023
0,00 € Mesto Pezinok Škôlka Severáčik s.r.o.
11. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
106/2023
0,00 € Mesto Pezinok Záhradka, s.r.o.
11. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí fiančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
107/2023
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
11. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
108/2023
0,00 € Mesto Pezinok Armáda spásy na Slovensku
11. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí fianančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
109/2023
0,00 € Mesto Pezinok Mimi a Monty
18. Máj 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
113/2023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Mesto Pezinok
22. Máj 2023
dodatok č.2 k zmluve o dodávke elektriny č.1232/2022
114/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Pezinok
26. Máj 2023
Neuvedené
115/2023
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Eva Blažeková
29. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému Eltma
116/2023
0,00 € Mesto Pezinok ELT Management Company Slovakia s.r.o.
30. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
117/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Pezinok
31. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov_Bozin
120/2023
0,00 € Mesto Pezinok BOZIN CATERING s.r.o.
1. Jún 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci-SFZ
121/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Mesto Pezinok
1. Jún 2023
Byt č. 23 na ul. Silvánová č. 19
122/2023
0,00 € Mesto Pezinok Jozefina Krasňanská
1. Jún 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti_BVS
123/2023
0,00 € Mesto Pezinok Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Jún 2023
Dohoda o skončení nájmu
124/2023
0,00 € Mesto Pezinok Mária Tumová
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
125/2023
0,00 € Mesto Pezinok Mária Tumová
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
126/2023
0,00 € Mesto Pezinok Peter Štuk
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
127/2023
0,00 € Mesto Pezinok Vlasta Backová