Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
128/2023
0,00 € Mesto Pezinok Katarína Uhrovčíková
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí daru č. 27/2023/Zamestnanecký grantový program
129/2023
0,00 € Nadácia Orange Mesto Pezinok
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 23240022
130/2023
0,00 € Nadácia ZSE Mesto Pezinok
8. Jún 2023
Dodatok č. 1_KZ_časť 2_úžitkové vozidlo
131/2023
0,00 € HYCA s.r.o. Mesto Pezinok
15. Jún 2023
zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
211/2023
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
15. Jún 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o ZVB_MBPZ
212/2023
0,00 € Mesto Pezinok MBPZ s.r.o.
17. Jún 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122327517
215/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
19. Jún 2023
Zmluva o buducej zmluve-ZVB_Urbik
216/2023
0,00 € Mesto Pezinok Martin Urblík
19. Jún 2023
„Pezinok - predĺženie vodovodu Štúrova ul.“ - Dodatok č.1 k zmluve č.ZOP 22 1010_2006 BVS
217/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Pezinok
19. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zariadení a o poskytovaní služieb potrebných k prevádzke zariadení zo dňa 11. júla 2022
218/2023
0,00 € RICOH Slovakia s.r.o. Mesto Pezinok
19. Jún 2023
„IBV Turie Brehy - vodovod“ a „II. Vodovod - Potočná ulica“ - Dodatok č.1 k zmluve č.ZOP 55 2620 2003 BVS
219/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Pezinok
19. Jún 2023
„IBV Pezinok - Za Záhumenicami“ - Dodatok č.1 k ZMLUVE č.ZOP 32_1010_2006 BVS
220/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Pezinok
19. Jún 2023
„Pezinok, Myslenická ul., I. a II. etapa“ - Dodatok č.1 k ZMLUVE č.ZOP 37_1010_2007 BVS
221/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Pezinok
20. Jún 2023
„IBV Turie brehy, komunikácia a inžinierské siete - vodovod“ - Dodatok č.1 k ZMLUVE č.ZOP 6_1010_2008 BVS
222/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Pezinok
20. Jún 2023
„Zóna rodinných domov Na Bielenisku“ - Dodatok č.1 k ZMLUVE č.ZOP 24_1010_2008 BVS
223/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Pezinok
20. Jún 2023
Materská škola Cajlanská v Pezinku - sanácia vlhkosti interiéru
225/2023
0,00 € Adam Kuzmický Mesto Pezinok
22. Jún 2023
zmluva - podujatia Pezinok Pije Pivo 2023
226/2023
0,00 € Mesto Pezinok L. U. CH. spol. s r. o.
26. Jún 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci
228/2023
0,00 € Mesto Pezinok Veteran Car Club Pezinok, o.z.
27. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o obstaraní diela
231/2023
0,00 € Lidl Slovenská republika, v.o.s. Mesto Pezinok
28. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
232/2023
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok