Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
233/2023
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
29. Jún 2023
Neuvedené
234/2023
0,00 € Mesto Pezinok František Sečkár
29. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
235/2023
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
29. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
237/2023
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
29. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
238/2023
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
29. Jún 2023
Neuvedené
239/2023
0,00 € Mesto Pezinok Tomáš Kán
29. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
240/2023
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
29. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
241/2023
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
29. Jún 2023
Neuvedené
242/2023
0,00 € Mesto Pezinok Tomáš Kán
29. Jún 2023
Neuvedené
243/2023
0,00 € Mesto Pezinok AB Audit & Consulting, s.r.o.
29. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200127033
245/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Pezinok
3. Júl 2023
Nájomná zmluva
248/2023
0,00 € Mesto Pezinok Marek Kormanovič
3. Júl 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
249/2023
0,00 € Mesto Pezinok Marek Kormanovič
3. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - kultúra
250/2023
0,00 € Ján Štrba FOTO AGENTÚRA Mesto Pezinok
4. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve na vykonávanie zberu kovov
251/2023
0,00 € Mesto Pezinok BAĎURA, s.r.o.
4. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služby ZSE Drive D/2023/1650 PK141FN
252/2023
0,00 € Západoslovenská energetika, a.s. Mesto Pezinok
4. Júl 2023
„IBV Pezinok - Za Záhumenicami“ - Dodatok č.1 k ZMLUVE č.ZOP 3_1010_2006 BVS
253/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Pezinok
4. Júl 2023
„Zóna rodinných domov Na Bielenisku“ - Dodatok č.1 k zmluve č. 45_1010_2005 BVS
254/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Pezinok
6. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
255/2023
0,00 € Mesto Pezinok Západoslovenská distribučná, a.s.
11. Júl 2023
dodatok č.3 k zmluve o dodávke elektriny č.1232/2022
257/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Pezinok