Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2022
Zmluva č. 3220026 o poskytnutí dotácie_Dobrovoľná požiarna ochrana SR
225/2022
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Mesto Pezinok
16. Jún 2022
Dodatok č. 1 k NZ
226/2022
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Jana Wittgrúberová
16. Jún 2022
Dodatok č. 1 k NZ
227/2022
0,00 € Mesto Pezinok Jozef Čekeľ
16. Jún 2022
Dodatok č. 1 k NZ
228/2022
0,00 € Mesto Pezinok Dagmar Mindová
17. Jún 2022
Dodatok č. 1 k NZ
229/2022
0,00 € Mesto Pezinok Táňa Ťažká
17. Jún 2022
Dodatok c. 2_Vybudovanie cyklochodníka Pezinok-Limbach
230/2022
0,00 € Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Mesto Pezinok
20. Jún 2022
Dodatok č. 1 k NZ
232/2022
0,00 € Mesto Pezinok Silvia Tarábková
20. Jún 2022
Dodatok č. 1 k NZ
233/2022
0,00 € Mesto Pezinok Eva Vrábelová
20. Jún 2022
Mária Karšayová a Dáša Karšayová
234/2022
0,00 € Mesto Pezinok Mária Karšayová
20. Jún 2022
Daniel Benčúrik a Branislava - Dodatok č. 1 k NZ
235/2022
0,00 € Mesto Pezinok Daniel Benčúrik
21. Jún 2022
Kúpna zmluva
237/2022
0,00 € Mesto Pezinok Karol Chvostál
22. Jún 2022
Zmluva č. 10/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
239/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Pezinok
22. Jún 2022
Zmluva o výpožičke
240/2022
0,00 € Mesto Pezinok Eva Benčúriková
23. Jún 2022
Zmluva o nájme
242/2022
0,00 € BETA - CAR s.r.o. Mesto Pezinok
23. Jún 2022
Zmluva o zriadení VB
244/2022
0,00 € Ing. Robert Šinály Mesto Pezinok
23. Jún 2022
Zmluva o bezodplatnom prevode stavebných objektov do majetku mesta
245/2022
0,00 € Ing. Robert Šinály Mesto Pezinok
24. Jún 2022
Dodatok č. 1 k NZ
248/2022
0,00 € Mesto Pezinok Adam Briestenský
24. Jún 2022
Dodatok č. 2 k NZ
249/2022
0,00 € Mesto Pezinok Dagmar Hudecová
24. Jún 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122207262
250/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
24. Jún 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o dodávake zemného plynu č.1/2021
251/2022
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Pezinok