Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2022
Neuvedené
287/2022
0,00 € Mesto Pezinok LIGNUS, s. r.o.
29. Júl 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Kancelársky kontajner - zberný dvor
292/2022
0,00 € HYCA s.r.o. Mesto Pezinok
1. August 2022
Zmluva o nakladadí s odpadmi č. 50/BA/2022
293/2022
0,00 € ARGUSS, s.r.o. Mesto Pezinok
2. August 2022
dodatok č.7 k zmluve o dodávke elektriny č.9542/2020
297/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Pezinok
3. August 2022
Zmluva o nájme bytu č. 210, Zumberská 1, Pezinok
299/2022
0,00 € Mesto Pezinok Jana Krausová
3. August 2022
Zmluva o nájme bytu č. 113, Zumberská 1, Pezinok
300/2022
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
3. August 2022
Zmluva o nájme bytu č. 310, Zumberská 1, Pezinok
301/2022
0,00 € Mesto Pezinok Petra Markovičová
3. August 2022
Zmluva o nájme bytu č. 305, Zumberská 1, Pezinok
302/2022
0,00 € Mesto Pezinok Darina Benčuriková
3. August 2022
Zmluva o nájme bytu č. 305, Zumberská 1, Pezinok
303/2022
0,00 € Mesto Pezinok Zuzana Kučerová
3. August 2022
Zmluva o nájme bytu č. 214, Zumberská 1, Pezinok
304/2022
0,00 € Mesto Pezinok Vlasta Backová
3. August 2022
Zmluva o nájme bytu č. 110, Zumberská 1, Pezinok
305/2022
0,00 € Mesto Pezinok Ružena Šťastná
3. August 2022
Zmluva č. 3168/41559/2022
306/2022
0,00 € Mesto Pezinok Societas, občianske združenie
3. August 2022
Zmluva č. 3167/41575/2022
307/2022
0,00 € Mesto Pezinok Societas, občianske združenie
3. August 2022
Zmluva č. 3166/41577/2022
308/2022
0,00 € Mesto Pezinok Societas, občianske združenie
3. August 2022
Zmluva č. 3165/41578/2022
309/2022
0,00 € Mesto Pezinok Societas, občianske združenie
3. August 2022
Zmluva č. 2972/46891/2022
310/2022
0,00 € Mesto Pezinok Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur
3. August 2022
Zmluva č. 2973/468/2022
311/2022
0,00 € Mesto Pezinok Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur
3. August 2022
Zmluva č. 2974/46861/2022
312/2022
0,00 € Mesto Pezinok Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur
3. August 2022
Zmluva č. 2975/46920/2022
314/2022
0,00 € Mesto Pezinok Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur
3. August 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení VB
315/2022
0,00 € Mesto Pezinok SENPET s.r.o.