Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122230671
350/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
25. August 2022
Zmluva o reklame
334/2022
0,00 € Mesto Pezinok JŠ servis, s.r.o.
25. August 2022
Zmluva o reklame
346/2022
0,00 € Mesto Pezinok CORA GEO, s.r.o.
26. August 2022
Zmluva o reklame
351/2022
0,00 € Mesto Pezinok BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.
31. August 2022
Dodatok ku Kolektívnej zmluve č. 2
355/2022
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
5. September 2022
dodatok č.8 k zmluve o dodávke elektriny č.9542/2020
357/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Pezinok
5. September 2022
Dohoda o určení spoločného školského obvodu
358/2022
0,00 € Mesto Pezinok Obec Limbach
5. September 2022
Zmluva o reklame
359/2022
0,00 € Mesto Pezinok Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov
6. September 2022
Zmluve o reklame
360/2022
0,00 € Mesto Pezinok L. U. CH. spol. s r. o.
6. September 2022
Rámcová zmluva o dielo
361/2022
0,00 € DOLIS GOEN, s.r.o. Mesto Pezinok
6. September 2022
Zmluva o reklame
362/2022
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
8. September 2022
Neuvedené
364/2022
0,00 € Mesto Pezinok Tenarry Slovakia s.r.o.
8. September 2022
dodatok č.9 k zmluve o dodávke elektriny č.9542/2020
365/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Pezinok
8. September 2022
Zmluva o reklame
366/2022
0,00 € Mesto Pezinok Kaufland Slovenská republika v.o.s.
12. September 2022
Dodatok c. 1_Rekonstrukcia strechy poziarnej zbrojnice
367/2022
0,00 € GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. Mesto Pezinok
12. September 2022
Zmluva o reklame
368/2022
0,00 € Mesto Pezinok ecorec Slovensko s.r.o.
19. September 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1010102119
379/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
19. September 2022
KZ č.2420970704 Samsung Galaxy
380/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
22. September 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení VB
382/2022
0,00 € Mesto Pezinok Michal Čajkovič
22. September 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení VB
383/2022
0,00 € Mesto Pezinok JUDr. Peter Schmidt