Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. November 2022
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
455/2022
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Mesto Pezinok
14. November 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200127033
457/2022
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Pezinok
16. November 2022
ZMLUVA č.: MKBC22010 O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB PRI REALIZÁCIÍ KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
458/2022
0,00 € SOMI Consulting s.r.o. Mesto Pezinok
23. November 2022
Dodatok č. 1_Vypracovanie PD_Lavka cez potok Saulak
460/2022
0,00 € PORTIK spol. s r.o. Mesto Pezinok
24. November 2022
Zmluva o poskytovaní stravovania
461/2022
0,00 € Odyseus, s.r.o. Mesto Pezinok
28. November 2022
Kupna zmluva_zariadenie
463/2022
0,00 € Mesto Pezinok RNDr. PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková
28. November 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122263930
464/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
29. November 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytov stravovania
473/2022
0,00 € Adina Fogtová ADA Mesto Pezinok
30. November 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
472/2022
0,00 € Soňa Foltinovičová Mesto Pezinok
1. December 2022
Dodatok c. 2 k zmluve o najme nebytovych priestorov zo dna 17.09.2021
474/2022
0,00 € Mesto Pezinok "ANIMATUS"
2. December 2022
Kúpna zmluva
475/2022
0,00 € Neuvedené Mesto Pezinok
2. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
477/2022
0,00 € Mesto Pezinok Branislav Held
5. December 2022
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
478/2022
0,00 € PaedDr. Kvetoslava Štrbová Mesto Pezinok
6. December 2022
Kúpna zmluva DVK_HP ProBook 455 G7 Apple MacBook Pro 13
479/2022
0,00 € Mesto Pezinok RNDr. PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková
12. December 2022
dodatok č.5/2022 k zmluve č. 11150102 o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
482/2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Mesto Pezinok
12. December 2022
Rámcová dohoda o dodávke elektrickej energie na rok 2023
483/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Pezinok
12. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny na rok 2023
484/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Pezinok
13. December 2022
Neuvedené
485/2022
0,00 € Neuvedené SWAN, a.s.
14. December 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122269798
486/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
14. December 2022
Dodatok č. 1 k ZoD_Vypracovanie PD_Okružná-Fajgalská-Hasičská
487/2022
0,00 € Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. Mesto Pezinok