Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2022
Zmluva o NFP_MS Cajlanska_IROP-Z-302021CAG1
440/2022
2 370 499,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Pezinok
30. Jún 2022
Dodatok č. 3_Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach
256/2022
974 031,58 € Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Mesto Pezinok
20. Október 2022
Zmluva o odplatnom prevode vlastnickeho prava k nehnutelnostiam
420/2022
800 000,00 € Ing. Štefan Schmidt Mesto Pezinok
17. Máj 2022
Zmluva o Zbere a odvoze BRKO a zhodnotenie_3 roky
189/2022
697 619,50 € Neuvedené Mesto Pezinok
14. September 2022
Dodatok c. 1 k zmluve o NFP_IROP-Z-302011N358-122-15
374/2022
646 212,70 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Pezinok
21. Máj 2022
Zmluva o poskytnuti NFP_ZS Na bielenisku, zverejnené v CRZ 18.05.2022 MIRRI
192/2022
415 817,28 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Pezinok
13. Apríl 2022
Zmluva_Modernizácia IS ZŠ Fándlyho
84/2022
323 962,70 € SportReal Nitra s.r.o. Mesto Pezinok
14. September 2022
Dodatok c. 1 k zmluve o NFP_IROP-Z-302071BLK8-74-73
375/2022
311 862,97 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Pezinok
11. November 2022
Dodatok c. 2_Rekonstrukcia strechy poziarnej zbrojnice
452/2022
229 240,26 € GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. Mesto Pezinok
23. August 2022
Zmluva_Rekonstrukcia strechy požiarnej zbrojnice
349/2022
199 382,83 € GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. Mesto Pezinok
3. August 2022
Kupna zmluva_Technicke zariadenia na udrzbu verejneho priestoru_cast 7
319/2022
153 600,00 € KONNEX s.r.o. Mesto Pezinok
3. August 2022
Kupna zmluva_Technicke zariadenia na udrzbu verejneho priestoru_cast 8
321/2022
118 800,00 € KONNEX s.r.o. Mesto Pezinok
23. Jún 2022
Kúpna zmluva
241/2022
118 764,48 € Mesto Pezinok BETA - CAR s.r.o.
8. Jún 2022
ZoD_Detské ihrisko RODINKA
213/2022
102 866,34 € Anoverd s.r.o. Mesto Pezinok
6. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby_2022/2023
480/2022
100 000,00 € Marius Pedersen, a.s. Mesto Pezinok
2. September 2022
Zmluva na dodanie a výsadbu drevín
356/2022
94 261,20 € DRYADA garden, s.r.o. Mesto Pezinok
2. August 2022
Kupna zmluva_Technicke zariadenia na udrzbu verejneho priestoru_cast 4
294/2022
86 820,00 € HYCA s.r.o. Mesto Pezinok
2. August 2022
Kupna zmluva_Technicke zariadenia na udrzbu verejneho priestoru_cast 2
295/2022
85 800,00 € HYCA s.r.o. Mesto Pezinok
3. Jún 2022
Zmluva o vykonaní prác_Odtsránenie navážky-terénne práce
206/2022
83 394,55 € MD BUILDING, s.r.o. Mesto Pezinok
3. August 2022
Kupna zmluva_Technicke zariadenia na udrzbu verejneho priestoru_cast_3
313/2022
81 480,00 € KONNEX s.r.o. Mesto Pezinok