Centrálny register zmlúv

Obec Píla

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2023
Zmluva o dielo - Ihrisko RODINKA
13/2023
62 040,72 € ELBAS s.r.o. Obec Píla
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 318/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
20/2022
50 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Píla
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo
02_2023
7 050,00 € JAS-ing.Silvia Urbanovská Obec Píla
3. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
16/2022
4 496,39 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Obec Píla
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo uzavretej 13.3.2023
10_2023
3 870,00 € JAS-ing.Silvia Urbanovská Obec Píla
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
11/2023
3 465,00 € Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR Obec Píla
17. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO
08_2022 - 3220028
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Obec Píla
16. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ č. 323 0032
07/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Obec Píla
19. Apríl 2024
ZMLUVA č. 324 0033 o poskytnutí dotácie z DPO
04/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Píla
30. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Píla v roku 2023
29/2023
1 500,00 € Rímskokatolícka Cirkev farnosť Častá Obec Píla
21. Apríl 2023
Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb
01_2023
850,00 € PROMT AUDIT, spol. s r. o. Obec Píla
4. December 2023
DOHODA o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce Píla a obce Dubová
25/2023
500,00 € Obec Dubová Obec Píla
6. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
02/2024
400,37 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Píla
17. Máj 2022
Zmluva o dotácii
09_2022
350,00 € ŠK SPC Častá Obec Píla
19. Apríl 2024
Zmluva o servise ČOV
06/2024
288,00 € Aquatec VFL s.r.o. Obec Píla
5. Január 2024
PZP Unimog
01/2024
257,78 € Generali Poisťovňa Obec Píla
13. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
08_2023
250,00 € Priatelia Píly OZ Obec Píla
26. Október 2023
ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV
20/2023
228,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Píla
5. Apríl 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 37 /VO/01/2024/PL-KS
03/2024
200,00 € Komunál – Servis, s.r.o. Obec Píla
12. December 2023
Zmluva o dielo - školenie MŠ
26/2023
140,00 € Edusteps Obec Píla