Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
57/2022
0,00 € Ondrej Mojžiš Obec Rovinka
13. Jún 2022
Zmluva o účinkovaní
58/2022
0,00 € Dezider Bari Obec Rovinka
24. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
59/2022
0,00 € Oľga Tomčalová Obec Rovinka
24. Jún 2022
Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účet
60/2021
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Rovinka
24. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby InBiz
61/2022
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Rovinka
6. Júl 2022
Zmluva o bežnom účte
62/2022
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Rovinka
6. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
63/2022
0,00 € Patrik Okruhlica Obec Rovinka
15. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
64/2022
0,00 € PROF & PARTNERS, s.r.o. Obec Rovinka
15. Júl 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
65/2022
0,00 € PROF & PARTNERS, s.r.o. Obec Rovinka
15. Júl 2022
Kúpna zmluva
66/2022
0,00 € Michal Zachar Obec Rovinka
19. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
67/2022
0,00 € SILVER s.r.o. Obec Rovinka
19. Júl 2022
Zmluva o dielo
68/2022
0,00 € PROXEN group s.r.o. Obec Rovinka
20. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
69/2022
0,00 € Miroslava Dubová Obec Rovinka
26. Júl 2022
Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
70/2022
0,00 € Jana Kubešová Obec Rovinka
8. August 2022
Dohoda o poskytnutí grantu č. DS-2-2022-05
71/2022
0,00 € Nadácia Ekopolis Obec Rovinka
11. August 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
72/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Rovinka
11. August 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
73/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Rovinka
20. August 2022
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
74/2022
0,00 € Peter Petráš Obec Rovinka
20. August 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
75/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Rovinka
9. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
77/2022
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Rovinka