Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
133/2023
0,00 € Marta Kelemenová Obec Rovinka
23. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
134/2023
0,00 € Marta Kelemenová Obec Rovinka
23. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
135/2023
0,00 € Marta Kelemenová Obec Rovinka
25. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
136/2023
0,00 € Marta Kelemenová Obec Rovinka
25. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
137/2023
0,00 € Michal Škorvaga Obec Rovinka
25. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
138/2023
0,00 € Emil Užik Obec Rovinka
25. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
139/2023
0,00 € Ján Voštiar Obec Rovinka
30. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
140/2023
0,00 € Iveta Kufelová Obec Rovinka
30. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
141/2023
0,00 € Iveta Gajdošová Obec Rovinka
30. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
142/2023
0,00 € Magdaléna Haviarová Obec Rovinka
30. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
143/2023
0,00 € Blažena Pytlová Obec Rovinka
30. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
144/2023
0,00 € Juraj Kufel Obec Rovinka
30. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
145/2023
0,00 € Mária Repáňová Obec Rovinka
30. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
146/2023
0,00 € František Kubeš Obec Rovinka
30. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
147/2023
0,00 € František Kubeš Obec Rovinka
30. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
148/2023
0,00 € Milan Bombala Obec Rovinka
30. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
149/2023
0,00 € Peter Marko Obec Rovinka
30. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
150/2023
0,00 € Viera Kubešová Obec Rovinka
30. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
151/2023
0,00 € Štefan Kuric Obec Rovinka
30. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
152/2023
0,00 € Milan Kubeš Obec Rovinka