Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. September 2022
Zmluva o poskytovani služieb manažéra kybernetickej a informačnej bezpečnosti
76/2022
0,00 € LS-OP s.r.o. Obec Rovinka
9. September 2022
Zmluva
78/2022
Doplnená
0,00 € Compass Group Slovakia s.r.o. Obec Rovinka
16. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
79 ∕ 2022
0,00 € Vlasta Trebatická Obec Rovinka
16. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
80/2022
0,00 € Patrik Macanga Obec Rovinka
22. September 2022
Darovacia zmluva
81/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Rovinka
22. September 2022
Zmluva o dielo
82/2022
0,00 € PROXEN group s.r.o. Obec Rovinka
22. September 2022
Zmluva o nájme
83/2022
0,00 € Juraj Lovás, Katarína Lovásová Obec Rovinka
22. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
84/2022
0,00 € Martin Talák Obec Rovinka
22. September 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
85/2022
0,00 € Metrostav DS a.s. Obec Rovinka
7. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
86/2022
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Rovinka
7. Október 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve
87/2022
0,00 € EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o. Obec Rovinka
22. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
88/2022
0,00 € Terézia Strnisková Obec Rovinka
22. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
89/2022
0,00 € Anastázia Petráková Obec Rovinka
31. Október 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
90/2022
0,00 € Metrostav DS a.s. Obec Rovinka
31. Október 2022
Kúpna zmluva
91/2022
0,00 € TANKER, s.r.o. Obec Rovinka
31. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
92/2022
0,00 € Andrej Mrva Obec Rovinka
8. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
93 ∕ 2022
0,00 € Emília Úradníková Obec Rovinka
8. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
94 ∕ 2022
0,00 € Mária Repáňová Obec Rovinka
12. November 2022
Servisná zmluva
95/2022
0,00 € Zeppelin SK s.r.o. Obec Rovinka
12. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
96 ∕ 2022
0,00 € Pavol Bachár Obec Rovinka