Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2023
Kúpna zmluva
7/2023
0,00 € RAVECO s.r.o. Obec Rovinka
31. Január 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
8/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Rovinka
31. Január 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
8/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s., Rovinka Park 1, s.r.o. Obec Rovinka
9. Február 2023
Dodatok č. 5/2023 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
9/2023
0,00 € Marius Pedersen a.s. Obec Rovinka
9. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
10/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Rovinka
11. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o aktualizácií programov a systémovej podpore s licenčnou zmluvou
11/2023
0,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Rovinka
14. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
12/2023
0,00 € Vlasta Plassová Obec Rovinka
14. Február 2023
Kúpna zmluva
13/2023
0,00 € REDOM BUILDING s.r.o. Obec Rovinka
14. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
14/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Rovinka
16. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o súčinnosti
15/2023
0,00 € OMAPO Obec Rovinka
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
16/2023
0,00 € LOGaDYS n.o. Obec Rovinka
23. Február 2023
Zmluva o nájme pozemku
17/2023
0,00 € Rovinka Park 1, s.r.o. Obec Rovinka
23. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb (dodatok č. 1)
18/2023
0,00 € CLEAN s.r.o. Obec Rovinka
24. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
19/2023
0,00 € Škôlka Hrášok s. r. o. Obec Rovinka
24. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
20/2023
0,00 € Súkromná základná umelecká škola, Školská 266, Rovinka Obec Rovinka
28. Február 2023
Dodatok k zmluve o prenájme kopírovacieho zariadenia
21/2023
0,00 € CanTechnology, s.r.o. Obec Rovinka
7. Marec 2023
Poistná zmluva
23/2023
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Rovinka
7. Marec 2023
Poistná zmluva
24/2023
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Rovinka
9. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
25/2023
0,00 € PRÉDIUM INVEST s.r.o. Obec Rovinka
9. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
26/2023
0,00 € JF, spol. s r.o. Obec Rovinka