Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
27/2023
0,00 € JF, spol. s r.o. Obec Rovinka
13. Marec 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo
28/2023
0,00 € Metrostav DS a.s. Obec Rovinka
16. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
29/2023
0,00 € Karate Klub Rovinka Obec Rovinka
16. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
30/2023
0,00 € Telovýchovná jednota Rovinka Obec Rovinka
22. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
31/2023
0,00 € Občianske združenie SOKOLÍK Obec Rovinka
22. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
32/2023
0,00 € Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Dunajská Lužná Obec Rovinka
24. Marec 2023
Kúpna zmluva
33/2023
0,00 € Jozef Bartaloš Obec Rovinka
28. Marec 2023
Rámcová zmluva
34/2023
0,00 € PPM LOGISTIC s. r. o. Obec Rovinka
28. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
36/2022
Doplnená
0,00 € Ing. Martin Pafčo, PhD. Obec Rovinka
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva
37/2023
0,00 € PM ROVINKA, s. r. o. Obec Rovinka
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva
38/2023
0,00 € PM ROVINKA I., s. r. o. Obec Rovinka
3. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
39/2023
Doplnená
0,00 € PM ROVINKA, s. r. o. Obec Rovinka
3. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
40/2023
0,00 € PM PARTNERS, s. r. o., PM ROVINKA, s. r. o. Obec Rovinka
12. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
41/2023
0,00 € My Sport Academy Obec Rovinka
12. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
42/2023
0,00 € Tvzvetanka Stefanova Pisartchiková Obec Rovinka
12. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
43/2023
0,00 € Športový tím Tri 2 Fly Obec Rovinka
12. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
44/2023
0,00 € PS AgroLovec Obec Rovinka
12. Apríl 2023
Dohoda o spoločnom dobrovoľnom hasičskom zbore
45/2023
0,00 € bec Dunajská Lužná Obec Rovinka
23. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
46/2023
0,00 € Zlatica Pytlová Obec Rovinka
23. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
47/2023
0,00 € Alžbeta Gajdošová Obec Rovinka