Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
48/2023
0,00 € Soňa Majthényiová Obec Rovinka
23. Apríl 2023
Zmluva o dielo
49/2023
0,00 € PROROZVOJ, s. r. o. Obec Rovinka
26. Apríl 2023
Zmluva o dielo
50/2023
0,00 € Mgr. Andrea Kvintová Handmade Al & Izi Obec Rovinka
26. Apríl 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
51/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Rovinka
28. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
52/2023
0,00 € Andrea Motlíková Obec Rovinka
28. Apríl 2023
Zmluve o združenej dodávke elektriny
53/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Rovinka
4. Máj 2023
Zmluva č. 323 0044 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
54/2023
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Rovinka
4. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
55/2023
0,00 € Milan Budoš Obec Rovinka
4. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
56/2023
0,00 € PROF & PARTNERS, s.r.o. Obec Rovinka
4. Máj 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
57/2023
0,00 € PROF & PARTNERS, s.r.o. Obec Rovinka
4. Máj 2023
Kolektívna zmluva
58/2023
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri Materskej škole Obec Rovinka
4. Máj 2023
Kúpna zmluva
59/2023
0,00 € Peter Jakubovič Obec Rovinka
4. Máj 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
60/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Rovinka
16. Máj 2023
Dohoda o urovnaní
61/2023
0,00 € Metrostav DS a.s. Obec Rovinka
12. Máj 2023
Obchodná zmluva
62/2023
0,00 € Bognár Mäso. s. r. o. Obec Rovinka
12. Máj 2023
Hromadná licenčná zmluva
63/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Rovinka
16. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
64/2023
0,00 € Silvia Violová Obec Rovinka
16. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
65/2023
0,00 € Marta Špaisová Obec Rovinka
22. Máj 2023
Kúpna zmluva
67/2023
0,00 € Dobráci s.r.o. Obec Rovinka
24. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
69/2023
0,00 € František Gürth Obec Rovinka