Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov
70/2023
0,00 € CMT Group s. r. o. Obec Rovinka
24. Máj 2023
Kúpna zmluva
71/2023
0,00 € Rudolf Nagy Obec Rovinka
5. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
72/2023
0,00 € Citrón s.r.o. Obec Rovinka
5. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
73/2023
0,00 € Športový tím Tri 2 Fly Obec Rovinka
5. Jún 2023
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
74/2023
0,00 € ORK, s.r.o. Obec Rovinka
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní služieb prevádzkovania strediska registrácie poplachov
75/2023
0,00 € RAVI s.r.o. Obec Rovinka
8. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
76/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Rovinka
8. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
77/2023
0,00 € Kamil Letkovský Obec Rovinka
12. Jún 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností
78/2023
0,00 € Rovinka Residence s.r.o. Obec Rovinka
12. Jún 2023
Kúpna zmluva
79/2023
0,00 € Fielder s. r. o. Obec Rovinka
12. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
80/2023
0,00 € L/R/P advokáti s. r. o. Obec Rovinka
26. Jún 2023
Dodatok č. 3 ku Zmluve o poskytovaní služieb prevádzkovania strediska registrácie poplachov
81/2023
0,00 € RAVI s.r.o. Obec Rovinka
26. Jún 2023
Hromadná licenčná zmluva
82/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Rovinka
27. Jún 2023
Zmluva o nájme pozemku
83/2023
0,00 € Sláva Kožuchová Obec Rovinka
27. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí grantu č. DS-10-2023-09
84/2023
0,00 € Nadácia Ekopolis Obec Rovinka
1. Júl 2023
Zmluva o dielo
85/2023
0,00 € M PRO, s.r.o. Obec Rovinka
10. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
86/2023
0,00 € Darina Szláviková Obec Rovinka
10. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
87/2023
0,00 € Telovýchovná jednota Rovinka Obec Rovinka
11. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
88/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dunajská Lužná Obec Rovinka
11. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
89/2023
0,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dunajská Lužná Obec Rovinka