Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2023
Darovacia zmluva
90/2023
0,00 € Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Obec Rovinka
18. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
91/2023
0,00 € Vlasta Juráčiková Obec Rovinka
18. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
92/2023
0,00 € Vlasta Juráčiková Obec Rovinka
19. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
93/2023
0,00 € Vlasta Macangová Obec Rovinka
19. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
94/2023
0,00 € Vlasta Macangová Obec Rovinka
19. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
95/2023
0,00 € Vlasta Macangová Obec Rovinka
19. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
96/2023
0,00 € Zuzana Udičová Obec Rovinka
19. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
97/2023
0,00 € Jana Blahutová Obec Rovinka
19. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
98/2023
0,00 € Helena Matejčíková Obec Rovinka
21. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
99/2023
0,00 € Helena Matejčíková Obec Rovinka
24. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
100/2023
0,00 € Vladimír Majdek Obec Rovinka
24. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
101/2023
0,00 € Eva Kubešová Obec Rovinka
24. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
102/2023
0,00 € Oľga Halmová Obec Rovinka
26. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
104/2023
0,00 € Helena Matejčíková Obec Rovinka
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu
105/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu
106/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu
107/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu
108/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu
109/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu
110/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka