Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2023
Zmluva č. BA132023 o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch
1/2023
0,00 € RECobal s. r. o. Obec Rovinka
11. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti FO na pomoc inej FO
2/2023
0,00 € RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. Obec Rovinka
11. Január 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
3/2022
0,00 € PM PARTNERS, s.r.o. Obec Rovinka
16. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
4/2023
0,00 € Miloš Pulc Obec Rovinka
20. Január 2023
Zmluva o reklame
5/2022
0,00 € Škôlka Hrášok s. r. o. Obec Rovinka
20. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
6/2022
0,00 € CleverSo s. r. o. Obec Rovinka
25. Január 2023
Kúpna zmluva
7/2023
0,00 € RAVECO s.r.o. Obec Rovinka
31. Január 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
8/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Rovinka
31. Január 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
8/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s., Rovinka Park 1, s.r.o. Obec Rovinka
9. Február 2023
Dodatok č. 5/2023 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
9/2023
0,00 € Marius Pedersen a.s. Obec Rovinka
9. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
10/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Rovinka
11. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o aktualizácií programov a systémovej podpore s licenčnou zmluvou
11/2023
0,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Rovinka
14. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
12/2023
0,00 € Vlasta Plassová Obec Rovinka
14. Február 2023
Kúpna zmluva
13/2023
0,00 € REDOM BUILDING s.r.o. Obec Rovinka
14. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
14/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Rovinka
16. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o súčinnosti
15/2023
0,00 € OMAPO Obec Rovinka
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
16/2023
0,00 € LOGaDYS n.o. Obec Rovinka
23. Február 2023
Zmluva o nájme pozemku
17/2023
0,00 € Rovinka Park 1, s.r.o. Obec Rovinka
23. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb (dodatok č. 1)
18/2023
0,00 € CLEAN s.r.o. Obec Rovinka
24. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
19/2023
0,00 € Škôlka Hrášok s. r. o. Obec Rovinka