Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí grantu č. DS-10-2023-09
84/2023
0,00 € Nadácia Ekopolis Obec Rovinka
1. Júl 2023
Zmluva o dielo
85/2023
0,00 € M PRO, s.r.o. Obec Rovinka
10. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
86/2023
0,00 € Darina Szláviková Obec Rovinka
10. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
87/2023
0,00 € Telovýchovná jednota Rovinka Obec Rovinka
11. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
88/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dunajská Lužná Obec Rovinka
11. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
89/2023
0,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dunajská Lužná Obec Rovinka
11. Júl 2023
Darovacia zmluva
90/2023
0,00 € Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Obec Rovinka
18. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
91/2023
0,00 € Vlasta Juráčiková Obec Rovinka
18. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
92/2023
0,00 € Vlasta Juráčiková Obec Rovinka
19. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
93/2023
0,00 € Vlasta Macangová Obec Rovinka
19. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
94/2023
0,00 € Vlasta Macangová Obec Rovinka
19. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
95/2023
0,00 € Vlasta Macangová Obec Rovinka
19. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
96/2023
0,00 € Zuzana Udičová Obec Rovinka
19. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
97/2023
0,00 € Jana Blahutová Obec Rovinka
19. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
98/2023
0,00 € Helena Matejčíková Obec Rovinka
21. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
99/2023
0,00 € Helena Matejčíková Obec Rovinka
24. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
100/2023
0,00 € Vladimír Majdek Obec Rovinka
24. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
101/2023
0,00 € Eva Kubešová Obec Rovinka
24. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
102/2023
0,00 € Oľga Halmová Obec Rovinka
26. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
104/2023
0,00 € Helena Matejčíková Obec Rovinka