Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Apríl 2022
Zmluva o nájme pozemku
37/2022
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Obec Rovinka
14. Apríl 2022
Kúpna zmluva
38/2022
0,00 € Pavol Kováčik ATRA Obec Rovinka
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
39/2022
0,00 € Poľovnícka spoločnosť AgroLovec Obec Rovinka
25. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
40/2022
0,00 € Lýdia Hargašová Obec Rovinka
25. Apríl 2022
DOHODA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A O VYSPORIADANÍ VZÁJOMNÝCH NÁROKOV
41/2022
0,00 € Korab Alšič Obec Rovinka
25. Apríl 2022
Dohoda o prevzatí ručenia
42/2022
0,00 € Katarína Prypoňová Obec Rovinka
29. Apríl 2022
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
43/2022
0,00 € Kamil Krivosudský Obec Rovinka
29. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí grantu
44/2022
0,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Obec Rovinka
10. Máj 2022
Zmluva č. 322 0017 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
45/2022
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Rovinka
10. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
46/2022
0,00 € Zuzana Račková Obec Rovinka
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
47/2022
0,00 € PRÉDIUM INVEST s.r.o. Obec Rovinka
10. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
48/2022
0,00 € Gabriela Petrovičová Obec Rovinka
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
49/2022
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Rovinka
10. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
50/2022
0,00 € Helena Matejčíková Obec Rovinka
10. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
51/2022
0,00 € František Cserepkai Obec Rovinka
11. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
52/2022
0,00 € Jana Kubešová Obec Rovinka
12. Máj 2022
Dohoda o ukončení učebnej zmluvy
53/2022
0,00 € Mária Schwarzová Obec Rovinka
19. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
54/2022
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.; SLOVTO s.r.o. Obec Rovinka
26. Máj 2022
Mandátna zmluva
55/2022
0,00 € BUILD, spol. s r.o. Obec Rovinka
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
56/2022
0,00 € Ing. Božena Kompauerová Obec Rovinka