Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2024
Zmluva o dielo
52/2024
2 383 055,12 € BeMiCon s.r.o. Obec Rovinka
17. August 2023
Kúpna zmluva
124/2023
1 100 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Rovinka
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
103/2023
348 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Rovinka
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
16/2024
166 626,96 € PRÉDIUM INVEST s.r.o. Obec Rovinka
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22/2024
156 283,36 € Súkromná základná umelecká škola, Školská 266, Rovinka Obec Rovinka
27. Február 2024
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 23.12.2023 a Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy zo dňa 23.12.2023
28/2024
55 000,00 € ASWD, s. r. o. Obec Rovinka
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
15/2024
40 925,92 € Polárka s.r.o. Obec Rovinka
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
17/2024
40 925,92 € Hugáčik s.r.o. Obec Rovinka
14. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
123/2023
27 930,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Obec Rovinka
29. Máj 2024
Darovacia zmluva
74/2024
15 000,00 € EUROGOLD, s.r.o. Obec Rovinka
30. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
8/2024
Doplnená
9 600,00 € CleverSo s. r. o. Obec Rovinka
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
216/2023
8 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Rovinka
16. Február 2024
Zmluva o umeleckom výkone
18/2024
1 100,00 € Umenie v nás Obec Rovinka
18. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa
3/2024
537,52 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Rovinka
20. Marec 2024
Zmluva o reklame
35/2024
500,00 € Škôlka Hrášok s. r. o. Obec Rovinka
15. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
13/2024
140,00 € Margita Čierna Obec Rovinka
29. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
5/2024
100,00 € Oľga Miklášová Obec Rovinka
29. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
6/2024
100,00 € Oľga Miklášová Obec Rovinka
15. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
14/2024
100,00 € Margita Čierna Obec Rovinka
29. Január 2024
Poistná zmluva
4/2024
29,49 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Rovinka