Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2022
Nájomná zmluva č. 405/207/20 na opakovaný nájom č. 2
266/2022
163,15 € Mesto Sládkovičovo Horváthová Monika
31. Január 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/5 na opakovaný nájom č. 7
13/2023
163,15 € Mesto Sládkovičovo Gabriela Pavlíková
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/6 na opakovaný nájom č. 3
55/2023
163,15 € Mesto Sládkovičovo Iveta Šimoničová
4. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 405/207/10 na opakovaný nájom č. 1
120/2022
168,15 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Jelínková
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/14 na opakovaný nájom č. 1
156/2022
168,15 € Mesto Sládkovičovo Bianka Grunzová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/10
185/2022
168,15 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Jelínková
23. Máj 2022
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 460-3-2017
82/2022
170,50 € Mesto Sládkovičovo Mgr. Kristína Kovács
27. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/11 na opakovaný nájom č. 1
207/2022
170,95 € Mesto Sládkovičovo Vincent Kuki
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/19 na opakovaný nájom č. 1
192/2022
173,15 € Mesto Sládkovičovo Katarína Reindlová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/07/15
189/2022
178,15 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Karika
9. December 2022
Nájomná zmluva č. 405/27/15 na opakovaný nájom č. 6
300/2022
178,15 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Karika
25. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 404/206/14 na opakovaný nájom č. 5
91/2022
180,95 € Mesto Sládkovičovo Tomáš Nedecký
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/2 na opakovaný nájom č. 1
139/2022
180,95 € Mesto Sládkovičovo Miroslav Skukálek
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/6 na opakovaný nájom č. 4
149/2022
182,70 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Katona
1. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/6 na opakovaný nájom č. 4
212/2022
182,74 € Mesto Sládkovičovo Erika Blahová
26. August 2022
Nájomná zmluva č. 405/207/19 na opakovaný nájom č. 2
236/2022
183,15 € Mesto Sládkovičovo Katarína Reindlová
25. Október 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/9 na opakovaný nájom č. 2
274/2022
183,15 € Mesto Sládkovičovo Eva Halászová
20. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 460-4-2020
70/2022
184,42 € Mesto Sládkovičovo BLACK WOLF, s.r.o.
19. September 2022
Nájomná zmluva č. 460-3-2022
249/2022
184,42 € Mesto Sládkovičovo KUHO -MK s.r.o.
20. Máj 2022
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2017
75/2022
184,74 € Mesto Sládkovičovo JURMI AGRO s.r.o.