Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
569 HM 2027/1/01314
30,00 € Mesto Sládkovičovo Tibor Kišš
12. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
633 HM 2022/1/00926
30,00 € Mesto Sládkovičovo Ivan Šafárik
5. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
726 HM 2023/1/00936
30,00 € Mesto Sládkovičovo Mário Diabelko
24. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
738 HM 2024/2/C0009
30,00 € Mesto Sládkovičovo Zoltán Hupka
20. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
763 HM 2023/2/00976
30,00 € Mesto Sládkovičovo Jana Pelecová
20. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
762 HM 2023/2/00975
30,00 € Mesto Sládkovičovo Jana Pelecová
29. Apríl 2024
Zmluva
84/2024
30,00 € Mesto Sládkovičovo Melinda Csáki
19. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb GPS monitoringu
208/2023
31,20 € QADRA PLUS s.r.o. Mesto Sládkovičovo
25. Apríl 2023
Kúpna zmluva
100/2023
31,50 € Mesto Sládkovičovo Ing. Takács Peter, Ing. Takács Michal
4. Júl 2022
Dodatok č. 15 k Nájomnej zmluve
116/2022
32,18 € Mesto Sládkovičovo Detská organizácia Fénix
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
566 HM 2022/2/C0146
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Bitto
2. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
570 HM 2022/2/00458
35,00 € Mesto Sládkovičovo Jozef Dubec
3. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
571 HM 2022/1/F1061
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Katonová
9. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
574 HM 2022/1/00636
35,00 € Mesto Sládkovičovo Andrej Takács
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
577 HM 2022/2/00880
35,00 € Mesto Sládkovičovo Paulína Lachatová
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
576 HM 2022/1/00883
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Kubačka
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
578 HM 2022/2/00675
35,00 € Mesto Sládkovičovo Vlasta Hírešová
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
580 HM 2023/2/00316
35,00 € Mesto Sládkovičovo Viliam Kovács
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
579 HM 2022/1/00135
35,00 € Mesto Sládkovičovo Viliam Kovács
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
582 HM 2022/2/00759
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Nagyová