Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
642 HM 2023/2/00767
35,00 € Mesto Sládkovičovo Viera Malinaričová
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
644 HM 2023/1/00430
35,00 € Mesto Sládkovičovo Margita Žáková
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
645 HM 2023/2/00057
35,00 € Mesto Sládkovičovo Karol Ostrožanský
9. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
648 HM 2023/2/00053
35,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Péterváriová
13. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
649 HM 2023/2/00478
35,00 € Mesto Sládkovičovo Eva Schillerová
17. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
650 HM 2023/2/00484
35,00 € Mesto Sládkovičovo Edita Schäfferová
28. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM 2023/2/00145
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Lizáková
28. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
652 HM 2023/2/00404
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Lizáková
28. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
653 HM 2023/2/C0102
35,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Zelinková
3. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
655 HM 2023/2/00676
35,00 € Mesto Sládkovičovo Jozef Németh
6. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
656 HM 2023/2/00361
35,00 € Mesto Sládkovičovo Tibor Hrbán
8. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
659 HM 2023/1/01115
35,00 € Mesto Sládkovičovo Helena Hollósiová
9. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
661 HM 2023/1/00944
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Čambálová
30. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
664 HM 2023/1/00196
35,00 € Mesto Sládkovičovo Zoltán Kovács
30. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
665 HM 2023/2/00454
35,00 € Mesto Sládkovičovo Zoltán Kovács
3. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
666 HM 2023/2/00475
35,00 € Mesto Sládkovičovo František Németh
27. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
667 HM 2023/2/00764
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Majerská
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
670 HM 2023/2/00350
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Pethő
22. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
671 HM 2023/2/00406
35,00 € Mesto Sládkovičovo František Kleiner
26. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
673 HM 2023/2/00476
35,00 € Mesto Sládkovičovo Anna Karátsonyová