Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
655 HM 2023/2/00676
35,00 € Mesto Sládkovičovo Jozef Németh
6. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
656 HM 2023/2/00361
35,00 € Mesto Sládkovičovo Tibor Hrbán
8. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
659 HM 2023/1/01115
35,00 € Mesto Sládkovičovo Helena Hollósiová
9. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
661 HM 2023/1/00944
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Čambálová
30. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
664 HM 2023/1/00196
35,00 € Mesto Sládkovičovo Zoltán Kovács
30. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
665 HM 2023/2/00454
35,00 € Mesto Sládkovičovo Zoltán Kovács
3. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
666 HM 2023/2/00475
35,00 € Mesto Sládkovičovo František Németh
27. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
667 HM 2023/2/00764
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Majerská
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
670 HM 2023/2/00350
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Pethő
22. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
671 HM 2023/2/00406
35,00 € Mesto Sládkovičovo František Kleiner
26. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
673 HM 2023/2/00476
35,00 € Mesto Sládkovičovo Anna Karátsonyová
31. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
675 HM 2023/2/00481
35,00 € Mesto Sládkovičovo Anna Tóthová
13. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
676 HM 2023/2/00659
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Kissová
14. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
678 HM 2026/1/00224
35,00 € Mesto Sládkovičovo Margita Šalátová
14. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
679 HM 2023/1/00411
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Srejnerová
16. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
681 HM 2024/2/00202
35,00 € Mesto Sládkovičovo Marta Kneblová
27. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
684 HM 2023/2/00075
35,00 € Mesto Sládkovičovo Marta Kariková
13. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
685 HM 2023/2/00850
35,00 € Mesto Sládkovičovo Barbora Lenártová
20. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
686 HM 2023/2/00838
35,00 € Mesto Sládkovičovo Anna Pišiová
25. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
687 HM 2023/2/C0001
35,00 € Mesto Sládkovičovo Tomáš Dovalovszký