Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2020
96/2022
39,43 € Mesto Sládkovičovo GARDEN & POOL CENTRUM s.r.o.
9. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
573 HM 2022/1/01071
40,00 € Mesto Sládkovičovo Andrej Takács
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
609 HM 2022/1/00488
40,00 € Mesto Sládkovičovo František Šmuro
8. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
622 HM 2022/2/00213
40,00 € Mesto Sládkovičovo Alena Nedoma Mancalová
24. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
643 HM 2023/2/00935
40,00 € Mesto Sládkovičovo Ľubica Pagáčová
22. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
672 HM 2023/2/00779
40,00 € Mesto Sládkovičovo Anna Majerníková
27. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
715 HM 2023/2/00856
40,00 € Mesto Sládkovičovo Irena Zelmanová
14. Jún 2022
Zmluva
107/2022
50,00 € Mesto Sládkovičovo Mgr. Silvia Michaleková
15. Jún 2022
Zmluva
108/2022
50,00 € Mesto Sládkovičovo Ervin Červenka
14. Jún 2023
Zmluva
137/2023
50,00 € Mesto Sládkovičovo Ervin Červenka
1. Jún 2022
Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve
97/2022
68,07 € Mesto Sládkovičovo H.M.M. Slovakia, s.r.o.
20. Máj 2022
Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve
78/2022
69,27 € Mesto Sládkovičovo H.M.M. Slovakia, s.r.o.
7. Júl 2023
Kúpna zmluva
159/2023
69,62 € Mesto Sládkovičovo Michal Zelovič
11. Júl 2023
Kúpna zmluva
161/2023
69,62 € Mesto Sládkovičovo Natália Šípošová
3. August 2023
Kúpna zmluva
184/2023
69,62 € Mesto Sládkovičovo Ivan Viskupič
3. August 2023
Kúpna zmluva
185/2023
69,62 € Mesto Sládkovičovo Lujza Krommerová
21. September 2023
Kúpna zmluva
210/2023
69,62 € Mesto Sládkovičovo Petronela Horváthova
21. September 2023
Kúpna zmluva
211/2023
69,62 € Mesto Sládkovičovo Ing. Igor Horváth, Sládkovičovo
5. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
602 HM 2022/2/00249
70,00 € Mesto Sládkovičovo Marta Budaiová
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
646 HM 2023/1/00178
70,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Keglovičová